Porsche Center Bergen og Trondheim

Vi gratulerer Porsche Center Bergen og Porsche Center Trondheim med åpningen av to nye fantastiske bygg.

First Mover Group AS har levert rådgivning, prosjektledelse, leveransekoordinering, montasje- og flyttetjenester under innflytningsprosessen.

Våre flinke montører har bl.a. stått for montering og innredning av stilrent Porsche-møblement og inventar fra Hoffman interiør, samt koordinert og flyttet verksted med lager uten stans i driften.

Vi takker så mye for tilliten og ønsker team Porsche lykke til videre!

 

Arbeidsplass- og behovskartlegging

Mange firmaer stiller seg spørsmålet om hvordan de skal strukturere sine arbeidsplasser i fremtiden. Er det behov for at enkelte ansattgrupper beholder faste arbeidsplasser, er det hensiktsmessig med et fleksibelt arbeidsplasskonsept, hva kan det innebære å arbeide mer aktivitetsbasert, hvilke arbeidsområder trenger vi egentlig, hvordan ønsker vi å inkorporere mobilt arbeid etter pandemien? Dette er viktige spørsmål som har direkte innvirkning på organisasjonens produktivitet og medarbeidernes tilfredshet.

For å lykkes med en slik tilpasning har vi knyttet til oss markedets mest effektive og treffsikre verktøy for behovskartlegging i arbeidsplassmiljøer. Denne interaktive plattformen vil kartlegge, analysere og hjelpe med å forstå en organisasjons arbeidsprosesser og verdier. Videre får man innsikt og kunnskap rundt atferd, arbeidsmiljø og samspillet mellom funksjoner og prosesser. Resultatet vil peke på organisatoriske behov og hva som bør vektlegges rundt søk av nye lokaler eller det å tilpasse eksisterende.

Vår erfaring viser at ved inkludering av sensorikk, vil man kunne måle utnyttelsesgraden og få innsikt i faktisk tilstedeværelse. Dette gir mulighet for å se bruksmønstre fra arbeidsplasser til møterom og fellesarealer. Sensorene fanger opp bevegelse via infrarød teknologi og er i tråd med gjeldene GDPR. Dataen kan hentes ut live eller presenteres i standard formater (csv, xls) eller implementeres direkte inn et tredjeparts’ system. Samtlige data lagres i Amazon Web Service sky i Frankfurt og forlater aldri EU.

Les også om hvorfor innsikt og forståelse av organisasjonen og de ansatte er uvurderlig i tillegg til representative data når arbeidsplassen skal utformes her

Case Study:

I sammenheng med et endringsprosjekt har First Mover Group utført en sensoranalyse av et av kontorene til en av verdens største kosmetikkfirmaer. Kontoret på ca. 15.000 kvm, ca. 1000 arbeidsplasser i åpent landskap og en god blanding av fellesområder, møterom og telefonrom ble analysert over 3 måneder ved å plassere ut ca. 1300 sensorer. Målet var å analysere utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsplassene og områdene for å skaffe et korrekt bilde av hvordan kontoret faktisk brukes.

Grunnet dataenes detaljnivå og relevans var det mulig å identifisere konkrete bruksmønster og behov som var direkte utslagsgivende for hvilke endringer som måtte utføres. Det ble identifisert signifikant forskjellige behov mellom ulike team, noe som førte til at ulike deler av bygningen fikk ulikt type arbeidsområder.

Grunnet detaljerte data kunne man utarbeide løsninger som var skreddersydd de ulike teamene og som samtidig inngikk i et helhetlig konsept. Slik ble bærekraftige og funksjonelle områder som ga de ansatte en merverdi utarbeidet. Analysen førte også til en plasseffektivitetsøkning på 10 % uten å skape knapphet av arbeidsplasser.

Flytting av Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet har nå åpnet sine dører og vi er stolte over å ha deltatt i flytteprosjektet med DHL Fine Art.

Over 100 000 verk har blitt flyttet inn i det nye museet som er Nordens største, og prosjektet har hatt høye krav til både presisjon og sikkerhet. Vi har måttet være klare til enhver tid til å endre planen for å øke sikkerheten rundt transportene.
Det har blitt gjennomført flere hundre transporter med spesialtilpassede lastebiler anskaffet for prosjektet. Og like mange returer av spesialtilpasset pakkemateriell for kunst. Vi har hatt tre dedikerte sjåfører, som har gjennomgått kursing og trening, og hatt en dedikert prosjektleder til oppfølging av alle transportene.
Fem lokasjoner er transportert til og fra; Gamle Nasjonalmuseet, Linderud (Museene i Akershus), KIM (kunstindustrimuseet) og Nasjonal Galleriet, nye Nasjonalmuseet.

Vår rådgivningsavdeling har i tillegg vært engasjert i 4 år med å følge opp byggtekniske forhold samt med prosjektledelse i forbindelse med ulike flytterelaterte oppgaver.

Vi har også hatt gleden av å flytte Nasjonalmuseets kontorer, bibliotek og arkiv.
Siden 2018 har FMG vært med i flytteprosjektet, og vi takker Nasjonalmuseet for tilliten.

Foto: Iwan Baan

10 bærekraftige tips i flytteprosessen

1. Benytt en leverandør som har fokus på bærekraft. FMG er ISO 14001 sertifiserte, UN Global Compact medlem og jobber aktivt med tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål.

2. Benytt Virtual FMG som informasjonskanal. Ansatte som blir flyttet har et behov for å få informasjon om prosessen og den nye hverdagen. For å hjelpe kundens prosjektleder/-team å kommunisere med sine ansatte har FMG utviklet en informasjonsplattform med elementer som er relevante for hele flytteprosessen. Her kan vi eksempelvis laste opp pakkeinstruks og annen relevant informasjon og unngår derfor printing.

3. Benytt våre selvlukkende pappesker. De selvlukkende pappeskene trenger ikke tape og sparer miljøet for restavfall. I tillegg er de produsert av resirkulert materiell og kan gjenbrukes flere ganger.

4. Bølgepapp og silkepapir kan erstatte bobleplast til pakking av materiell.

5. Sett krav til leverandøren om miljøvennlig transport – Euro6 oppfyller EU/EØS sine strengeste utslippskrav.

6. Selg eller doner møbler du ikke skal ha med videre gjennom oss. Vi finner en møbeloppkjøper, et veldedig formål eller andre prosjekter som kan ha behov for møblene dine.

7. Ved nyinnkjøp av møbler – velg møbler med FSC godkjenninger og gode reparasjonsavtaler. FSC merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

8. Reparer møblene du har i dag. Ved å reparere møblene i stedet for å kaste de, trenger dere ikke bli en bidragsyter til de 10.millioner tonn med møbler som kastes som restavfall årlig i Norge.

9. IKT-utstyr som er utdatert kan leveres til en leverandør som håndterer det på en bærekraftig måte ved salg, ombruk eller donasjon til veldedige organisasjoner.

10. Benytt anledningen til å gjennomgå alle driftsavtaler i selskapet. Kanskje kan dere gå over til en mer bærekraftig leverandør på noen områder?

Relokalisering – Hva er ambisjonsnivået?

Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker å relokalisere virksomheten sin: Skalere opp, skalere ned, en mer sentral beliggenhet, kostnadsspørsmål og så videre. For noen bedrifter handler flytteprosessen kun om å flytte bedriftens virksomhet til en ny lokasjon, mens andre bedrifter bruker flytteprosessen bevisst som et strategisk virkemiddel for å nå sine forretnings- eller samfunnsmål.

Pandemien har ført med seg store endringer i fleksibilitet, profesjonelt samarbeid og kommunikasjonsformer som igjen stiller spørsmålstegn ved rutiner, prosesser og arbeidsplasskonsepter. Svarene på disse spørsmålene er det mange aktører som forsøker å si noe fornuftig om, men de bedriftene som virkelig bruker flytteprosessen til å bli enda bedre på det de driver med beveger seg som regel enda et steg «opp i trappa» og ser på flytteprosessen som et virkemiddel for å videreutvikle organisasjonen.

I Sintef-rapporten Fremtidens Kontorbygg fra 2007 skriver Siri Blakstad og Morten Hatling at enhver flytteprosess bør starte med det enkle og avklarende spørsmålet: «Hvis nye eller endrede lokaler er svaret, hva er da spørsmålet?». Selv om det har skjedd vesentlige endringer i arbeidslivet på 14 år så synes dette fortsatt å være et godt sted å begynne i dag også.

Det finnes flere definisjoner, men forenklet så handler organisasjonsutvikling om organisasjonens evne til å drive og håndtere endringer både internt og utenfor organisasjonen. Sintef fremhever en relokaliseringsprosess som et av de sterkeste virkemidlene for å påvirke organisasjonsutvikling, men uten grundig analyse og planlegging i forkant av flytteprosessen kan man fort gå glipp av denne muligheten.

Fokuset i en flytteprosess har dessverre lett for å handle om de «mindre viktige» faktorene, eksempelvis kvadratmetere, møblement, gulv versus tepper og designet på taklampene. Det er en utfordring å holde fokus på sammenhengen mellom flytteprosessen og det som faktisk er med å på dra virksomheten fremover. Med andre ord det som er med på å videreutvikle organisasjonen.

Vedtatt konsensus er en hybrid arbeidsmodell. Da står man plutselig ovenfor muligheter og utfordringer hvor det finnes mange konsepter og idéer, men få meter med opptråkkede stier. Det vil finnes mange gode og mindre gode eksempler blant de mange veien til Rom, men det beste stedet å starte er som regel i speilet og stille seg selv de rette spørsmålene. Så, hva er ambisjonsnivået med deres flytteprosess?

Hva kan vi gjøre med de gamle kontormøblene våre?

Markedet for kontormøbler i Norge er på ca. 4 milliarder kroner i året. Samtidig kaster vi ca. 140 000 tonn med kontormøbler hvert eneste år til en verdi av 400-500 MNOK, hvorav ca. 25% er i gjenbrukelig stand. 

Møbler som fraksjon er utfordrende og kostbart å gjenvinne da de er produsert og sammensatt av flere ulike materialer; eksempelvis understell i metaller, rammeverk i tre og med ulike tekstiler av både syntetiske og naturlige materialer. En bedre løsning synes derfor å være redistribusjon, reparasjon og gjenbruk av kontormøbler i en sirkulær modell.

Vel og bra, men gjenbruk i kommersiell skala fører også med seg noen vesentlige utfordringer. Først og fremst så må en bedrift få oversikt over hva man har, hvilken stand det er i og hvor mye av det som kan gjenbrukes internt. Avhengig av størrelsen på virksomheten kan denne kartleggingen være meget omfattende og tidkrevende (les kostbar). Videre må en mottaker gjøre tilsvarende øvelse for å få oversikten over hvilke type møbler og antallet man trenger. Avhengig av mottagende virksomhet kan dette være en omfattende eller mer overkommelig oppgave.

Neste steg vil så være å enten selge, donere og/eller re-distribuere overskuddsmøbler til eksterne aktører. Møbellogistikk kan i seg selv være komplekst og spesielt for virksomheter som verken driver med logistikk eller (møbel)montasje i daglig drift kan dette virke overveldende. Med andre ord så er problemet åpenbart for alle parter, mens løsningen synes mer komplisert.

I First Mover Group flytter vi ca. 45 000 arbeidsplasser årlig, og som Skandinavias største aktør innen relokaliseringsprosjekter og bedriftsflyttinger kommer vi i kontakt med et stort antall av disse 140 000 tonnene som kastes hvert år. Det fører med seg et stort ansvar med tanke på bærekraft og setter oss i en posisjon til å påvirke og å være en del av løsningen på denne utfordringen.

First Mover Group og GoGood, selskapet bak møbelgjenbruksplattformen Good Work, har derfor inngått et samarbeid med målsetting om å tilrettelegge for en bærekraftig prosess for gjenbruk av kontormøbler.
For å få til dette må det bli enklere å både registrere, kartlegge og kjøpe/selge kontormøbler og det har vi stor tro på at plattformen Good Work vil klare.


Plattformen er tilpasset mobil for enklest mulig registrering av møblene som merkes med QR-koder og lastes automatisk inn i et Dashboard som gir full oversikt over møbelporteføljen. Møbleringsplaner kan lastes opp i plattformen og markedsplassen gjør det enkelt å både kjøpe og selge pent brukte kontormøbler tilpasset deres virksomhet og lokaler. Det er naturligvis også mulig å få ut en bærekrafts rapport fra plattformen som gir konkrete tall og data på både det sosiale aspektet, miljø og økonomi.

Dette er spennende og som et miljøbevisst selskap er vi stolte av å få være med på å utvikle sirkulærøkonomi for kontormøbler. Fremtidens kontorstol er grønn!

 

 

*Kilde: GoGood – https://www.gogood.no/om-oss