Møbelmontasje – hva leverer vi?

Profesjonell Møbelmontasje

Om Vår Tjeneste

Vår profesjonelle møbelmontasjetjeneste tilbyr deg en forutsigbar måte å få dine møbler montert av våre egne kompetente montører. Vi forstår at møbelmontasje kan være en utfordrende oppgave, derfor har vi dedikert oss til å levere en tjeneste som sikrer at dine møbler er montert korrekt, sikkert og av våre egne montører.

Pedro montasje

Våre Fordeler

Ekspertise i Montasje: Vårt team består av erfarne montører med kompetanse i montasje av kontormøbler, pallereoler, lagerreoler, arkivskap og kontorinnredning. De følger nøye produsentens instruksjoner for å sikre høy kvalitet i montering, samt deltar på kurs og opplæring hos de ulike leverandørene.

Sikkerhet er Prioritet: Vi følger strenge sikkerhetsprosedyrer for å beskytte våre montører og ditt kontorlokale. Riktig løfteteknikk og bruk av personlig verneutstyr er standard praksis, samt utstyr av høy kvalitet.

Kvalitetskontroll: Etter at monteringen er fullført, utfører vi en nøye kvalitetskontroll for å sikre at alt er riktig montert og fungerer som det skal. Eventuelle løse skruer eller bolter strammes og justeringer gjøres om nødvendig, ofte kan dette være en oppfølging som skjer etter noen uker/måneder.

Estetisk Tilnærming: Vi forstår at møbler ikke bare handler om funksjonalitet, men også om estetikk. Vi sørger for at møblene ser så flotte ut som de er ment å være.

 

Designer’s Saturday 2023

Designers’ Saturday er det største og viktigste møtestedet for design og interiørarkitektur i Norge. For 6000 besøkende og 170 utstillere er DS en kilde til inspirasjon, faglig oppdatering og sosiale møteplasser. Driver du med design i Norge – er det her det skjer!

Under dette årets Designer’s Saturday var vi så heldige å få montere møbler for Fritz Hansen, ISKU og Icons of Denmark. Her snakker vi kvalitet!

Hvordan Vår Tjeneste Fungerer

  1. Bestilling: Kontakt oss for en avtale. Vi vil diskutere dine behov og gi en estimert tid for montering. Vi tilbyr også rammeavtale for bedrifter/møbelleverandører som trenger jevnlig bistand på montasjetjenester fra oss.
  2. Montering: Vårt team kommer til kontor, showroom eller event på avtalt tidspunkt og utfører montasjen i henhold til produsentens retningslinjer, eller som oftest i sammenheng med flytteprosjektet.
  3. Kvalitetskontroll: Etter fullført montering, gjennomgår vi grundig kvalitetskontrollprosessen for å sikre at alt er i orden.
  4. Ferdig Resultat: Du kan glede deg over dine ferdigmonterte møbler, trygg på at de er skrudd sammen slik de skal være skrudd sammen!

 

Hvorfor Velge Oss?

Vår møbelmontasjetjeneste er ikke bare en tjeneste; det er en investering i kvalitet og trygghet. Vi er lidenskapelige for å levere tjenester som gir glede i mange år fremover. Velg oss for vår kompetanse og øye for detaljer. La oss gjøre din møbelmontasjeopplevelse enkel og problemfri – enten det er for kontoret eller på vegne av kundene. Noen av grunnene til at møbelleverandører velger oss er fleksibiliteten rundt prosjekter, at man ikke vil ta risikoen ved å ansette montører selv, og at våre montører alltid viser god forståelse og kompetanse.

Vi har kontorer som leverer møbelmontasje i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen og Stavanger – men kan bistå ved større prosjekter i hele landet.
Kontakt oss i dag for å avtale din møbelmontasjetjeneste, og opplev forskjellen det gjør å jobbe med fagfolk.

 

Kristian Haughom
Markedsansvarlig
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

 

 

Hvorfor engasjere ekstern prosjekleder?

Når bedriften skal flytte kan det være lurt å engasjere en erfaren prosjektleder.

Noen bedrifter velger en intern prosjektleder når bedriften skal flytte. Relokaliseringsprosjekter er et fag etter vår oppfatning, man bør derfor vurdere en ekstern prosjektleder til denne rollen. Et flytteprosjekt egner seg for outsourcing av prosjektlederrollen. Et tydelig og detaljert tidsperspektiv og faglige kompetanse som bedriften normalt ikke besitter internt er viktig i en slik krevende prosess.

 

Bilde av Julie og Jonnie ute hos kunde på byggeplass.

Det å benytte en ekstern profesjonell prosjektleder er ikke nødvendigvis en kostnadsbelastning. Oppgavene i flytteprosjektet blir ofte ivaretatatt på en mer hensiktsmessig måte økonomisk og de fleste oppgaver vil kunne løses med et lavere tidsforbruk enn man kan med egne forholdsvis uerfarne interne prosjektledere.

Et konkret mandat og en hensiktsmessig prosjektorganisasjon (prosjektdirektiv)

Prosjektet bør ha en visjon og konkrete mål som prosjektgruppen kan arbeide systematisk for å nå. Det anbefales at man etablerer et prosjektdirektiv. Dette dokumentet skal sette klare mål for prosjektet og prosjektdeltakerne.

Målene brytes ned per delprosjekt og man beskriver ansvar og overordnede arbeidsoppgaver for hvert enkelt delprosjekt. I forbindelse med prosjektdirektivet etableres det en overordnet tidsplan med milepæler. Det etableres en prosjektorganisasjon med definert ressursbruk per prosjektdeltaker.

Andreas i møte med kunde.

I tillegg etableres overordnede økonomiske rammer for prosjektet og man blir enige om hvordan fremdrift og økonomi rapporteres til prosjekteier. Prosjektdirektivet etableres ved at man samler et antall relevante ledere for en workshop som fasiliteres av oss hvor vi etablerer et utkast til prosjektdirektiv som presenteres for virksomheten før endelig utgave ferdigstilles for beslutning av prosjekteier.

Økonomisk forutsigbarhet

Økonomisk forutsigbarhet er viktig for de fleste virksomheter. Et konkret og detaljer budsjett vil kunne fungere som støtte for ulike beslutningsprosesser. Budsjettet er et viktig styringsdokument og sørger for kontroll over alle kostnader i prosjektet.

Det kan dreie seg om konsulentarbeider (prosjektledelse, rådgivningstjenester som interiørarkitekt og byggteknisk bistand), investeringer i lokalene, nye møbler, nytt AV utstyr etc. I tillegg kommer kostnader ifbm selve flyttingen og tilbakelevering av dagens lokaler til nåværende gårdeier.

Mature Businessman And Businesswoman Shaking Hands In New Office

Vårt budsjett bygges opp fra bunnen med enhetspriser og antall i alle kategorier. Vi har kunnskap om markedspriser og kvaliteter som gjør at vi kan etablere et budsjett i samarbeid med oppdragsgiver som treffer med +/- 10%. Vår teori er at treffsikkerheten i et budsjett er avhengig av detaljeringsgraden. Vår budsjettkompetanse baserer seg på over 25 års erfaring med relokaliseringsprosjekter.

Prosjektledelse

Prosjektlederens ansvar er å lede flytteprosjektet administrativt og operativt. Dette er en svært viktig oppgave og det er en fordel om man har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Det dreier seg om å ha fokus på rammene og målene i prosjektdirektivet, og sørge for strukturerte prosesser i alle delprosjekter. Det er viktig å utarbeide en detaljert fremdriftsplan.

Videre må man kunne lede og motivere i de ulike prosjektmøtene samt sørge for god oppfølging av budsjettet og prosjektmedarbeiderne i prosjektet. Ofte er det behov for mange anskaffelser i slik prosjekter og man bør ha god oversikt over ulike leverandører og sørge for hensiktsmessige anskaffelsesprosesser. I tillegg må man ha et bevisst forhold til risiko samt sørge for god rapportering til styringsgruppen.

Bilde av prosjektleder som inspiserer en spilevegg for planlegging av montasjearbeid.

FMG har lang erfaring med ovennevnte oppgaver og vi sørge for at prosjektet skrider frem i henhold til oppsatte planer og budsjetter med hensiktsmessig involvering og med god informasjon til alle involverte. Prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for at prosjektet følger prosjektmetodikken, fordele ansvar og motivere involverte for de ulike arbeidsoppgavene.

Rapporteringssystemer og samarbeidsverktøy har vi god erfaring med. Vi vil raskt være i stand til å sette oss inn i prosjektets eksisterende systemer og rutiner. Våre prosjektledere er strukturerte, effektive og meget erfarne med dokumentasjonskrav og dokumenthåndteringssystemer. Prosjektlederne vil sørge for nødvendig rapportering til prosjekteier/ledergruppe/styringsgruppe og bidra til utarbeidelse av innlegg til allmøter, Q&A, referansegrupper, etc. Det være seg digitalt eller i fysiske møter.

Prosjektleder ser ut av vinduet på byggeplass

Med FMG som samarbeidspartner får man “best practice” når det kommer til prosjektledelse av relokaliseringsprosjekter, økonomisk forutsigbarhet, besparelser som følge av god rådgivning, effektiv tidsbruk, skreddersydde maler, innkjøpskompetanse og markedskunnskap, samarbeidspartnere og et bredt nettverk av leverandører.

Våre prosjektledere er dedikerte og entusiastiske medarbeidere som brenner for faget og gir våre kunder tid til å fokusere på kjernevirksomhet slik at ansatte i minst mulig grad blir forstyrret i sitt daglige arbeid grunnet flyttingen.

 

Anders Bjerke

Anders Bjerke
CEO – First Mover Group Norge AS

Kontakt oss

 

 

10 bærekraftige tips i flytteprosessen

1. Benytt en leverandør som har fokus på bærekraft.
FMG er ISO 14001 og ISO 9001 sertifiserte, UN Global Compact medlem og jobber aktivt med tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål.

2. Sett krav til leverandøren om miljøvennlig transport.
Våre nyeste lastebiler er elektriske –
og Euro6 oppfyller EU/EØS sine strengeste utslippskrav.

3. Bølgepapp og silkepapir kan erstatte bobleplast til pakking av materiell.

4. Selg eller doner møbler du ikke skal ha med videre.
Vi bistår kundene våre med salg av brukte møbler som ikke blir med videre til nye lokaler. Samtidig velger mange bedrifter å donere sine møbler til et veldedig formål eller en frivillig organisasjon. Vi hjelper deg med begge deler!

5. Reparer møblene du har i dag.
Ved å reparere møblene i stedet for å kaste de, trenger ikke din bedrift å bli bidragsyter til de 140.000 tonn kontormøbler som årlig kastes i Norge. Av disse er 37.000 tonn brukbare kontormøbler.

6. Ved nyinnkjøp av møbler – velg møbler med FSC godkjenninger og gode reparasjonsavtaler.
FSC merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

7. Benytt våre selvlukkende pappesker.
De selvlukkende pappeskene trenger ikke teip og sparer miljøet for restavfall. I tillegg er de produsert av resirkulert materiell og kan gjenbrukes flere ganger.

8. Benytt en digital informasjonskanal.
Ansatte som blir flyttet har et behov for å få informasjon om prosessen og den nye hverdagen. For å hjelpe kundens prosjektleder/-team å kommunisere med sine ansatte har FMG utviklet en digital informasjonsplattform: Virtual FMG. Her laster vi opp pakkeinstrukser og annen relevant informasjon, dermed unngår vi unødvendig papiravfall.

9. Bærekraftig avvikling av IKT-utstyr som er utdatert.
Dette utstyret kan leveres til leverandør som håndterer det på en bærekraftig måte ved salg, ombruk eller donasjon til veldedige organisasjoner.
Gjennom vår samarbeidspartner 3stepIT sørger vi for en bærekraftig avvikling av IT-utstyr.

10. Benytt anledningen til å gjennomgå alle driftsavtaler i selskapet.
Kanskje kan dere gå over til en mer bærekraftig leverandør på noen områder?

 

Hva kan vi gjøre med de gamle kontormøblene våre?

Les mer om vårt bærekraftige arbeid her!

 


Kristian Haughom
Markedsansvarlig
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

 

Arbeidsplass- og behovskartlegging

Behovskartlegging

For å lykkes med en slik tilpasning har vi knyttet til oss markedets mest effektive og treffsikre verktøy for behovskartlegging i arbeidsplassmiljøer. Denne interaktive plattformen vil kartlegge, analysere og hjelpe med å forstå en organisasjons arbeidsprosesser og verdier. Videre får man innsikt og kunnskap rundt atferd, arbeidsmiljø og samspillet mellom funksjoner og prosesser. Resultatet vil peke på organisatoriske behov og hva som bør vektlegges rundt søk av nye lokaler eller det å tilpasse eksisterende.

Sensorer gir innsikt i faktisk tilstedeværelse

Vår erfaring viser at ved inkludering av sensorikk, vil man kunne måle utnyttelsesgraden og få innsikt i faktisk tilstedeværelse. Dette gir mulighet for å se bruksmønstre fra arbeidsplasser til møterom og fellesarealer. Sensorene fanger opp bevegelse via infrarød teknologi og er i tråd med gjeldene GDPR. Dataen kan hentes ut live eller presenteres i standard formater (csv, xls) eller implementeres direkte inn et tredjeparts’ system. Samtlige data lagres i Amazon Web Service sky i Frankfurt og forlater aldri EU.

Les også om hvorfor innsikt og forståelse av organisasjonen og de ansatte er uvurderlig i tillegg til representative data når arbeidsplassen skal utformes her.

Case Study

I sammenheng med et endringsprosjekt har First Mover Group utført en sensoranalyse av et av kontorene til en av verdens største kosmetikkfirmaer. Kontoret på ca. 15.000 kvm, ca. 1000 arbeidsplasser i åpent landskap og en god blanding av fellesområder, møterom og telefonrom ble analysert over 3 måneder ved å plassere ut ca. 1300 sensorer. Målet var å analysere utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsplassene og områdene for å skaffe et korrekt bilde av hvordan kontoret faktisk brukes.

Grunnet dataenes detaljnivå og relevans var det mulig å identifisere konkrete bruksmønster og behov som var direkte utslagsgivende for hvilke endringer som måtte utføres. Det ble identifisert signifikant forskjellige behov mellom ulike team, noe som førte til at ulike deler av bygningen fikk ulikt type arbeidsområder.

Grunnet detaljerte data kunne man utarbeide løsninger som var skreddersydd de ulike teamene og som samtidig inngikk i et helhetlig konsept. Slik ble bærekraftige og funksjonelle områder som ga de ansatte en merverdi utarbeidet. Analysen førte også til en plasseffektivitetsøkning på 10 % uten å skape knapphet av arbeidsplasser.

 

Relokalisering – Hva er ambisjonsnivået?

Hva ønsker bedriften å oppnå ved endringen?

Pandemien har ført med seg store endringer i fleksibilitet, profesjonelt samarbeid og kommunikasjonsformer som igjen stiller spørsmålstegn ved rutiner, prosesser og arbeidsplasskonsepter. Svarene på disse spørsmålene er det mange aktører som forsøker å si noe fornuftig om, men de bedriftene som virkelig bruker flytteprosessen til å bli enda bedre på det de driver med beveger seg som regel enda et steg «opp i trappa» og ser på flytteprosessen som et virkemiddel for å videreutvikle organisasjonen.

I Sintef-rapporten Fremtidens Kontorbygg fra 2007 skriver Siri Blakstad og Morten Hatling at enhver flytteprosess bør starte med det enkle og avklarende spørsmålet: «Hvis nye eller endrede lokaler er svaret, hva er da spørsmålet?». Selv om det har skjedd vesentlige endringer i arbeidslivet på 14 år så synes dette fortsatt å være et godt sted å begynne i dag også.

Flytteprosess – en organisasjonsutvikling, ikke kun fysiske faktorer

Det finnes flere definisjoner, men forenklet så handler organisasjonsutvikling om organisasjonens evne til å drive og håndtere endringer både internt og utenfor organisasjonen. Sintef fremhever en relokaliseringsprosess som et av de sterkeste virkemidlene for å påvirke organisasjonsutvikling, men uten grundig analyse og planlegging i forkant av flytteprosessen kan man fort gå glipp av denne muligheten.

Fokuset i en flytteprosess har dessverre lett for å handle om de «mindre viktige» faktorene, eksempelvis kvadratmetere, møblement, gulv versus tepper og designet på taklampene. Det er en utfordring å holde fokus på sammenhengen mellom flytteprosessen og det som faktisk er med å på dra virksomheten fremover. Med andre ord det som er med på å videreutvikle organisasjonen.

Hva er ambisjonsnivået med flytteprosessen?

Vedtatt konsensus er en hybrid arbeidsmodell. Da står man plutselig ovenfor muligheter og utfordringer hvor det finnes mange konsepter og idéer, men få meter med opptråkkede stier. Det vil finnes mange gode og mindre gode eksempler blant de mange veien til Rom, men det beste stedet å starte er som regel i speilet og stille seg selv de rette spørsmålene. Så, hva er ambisjonsnivået med deres flytteprosess?

 

Publisert: 10.12.2021

Hva kan vi gjøre med de gamle kontormøblene våre?

Møbler er kostbart å gjenvinne

Møbler som fraksjon er utfordrende og kostbart å gjenvinne da de er produsert og sammensatt av flere ulike materialer; eksempelvis understell i metaller, rammeverk i tre og med ulike tekstiler av både syntetiske og naturlige materialer. En bedre løsning synes derfor å være redistribusjon, reparasjon og gjenbruk av kontormøbler i en sirkulær modell.

Vel og bra, men gjenbruk i kommersiell skala fører også med seg noen vesentlige utfordringer. Først og fremst så må en bedrift få oversikt over hva man har, hvilken stand det er i og hvor mye av det som kan gjenbrukes internt. Avhengig av størrelsen på virksomheten kan denne kartleggingen være meget omfattende og tidkrevende (les kostbar). Videre må en mottaker gjøre tilsvarende øvelse for å få oversikten over hvilke type møbler og antallet man trenger. Avhengig av mottagende virksomhet kan dette være en omfattende eller mer overkommelig oppgave.

Neste steg vil så være å enten selge, donere og/eller re-distribuere overskuddsmøbler til eksterne aktører. Møbellogistikk kan i seg selv være komplekst og spesielt for virksomheter som verken driver med logistikk eller (møbel)montasje i daglig drift kan dette virke overveldende. Med andre ord så er problemet åpenbart for alle parter, mens løsningen synes mer komplisert.

Plattform for kjøp/salg av kontormøbler

I First Mover Group flytter vi ca. 45 000 arbeidsplasser årlig, og som Skandinavias største aktør innen relokaliseringsprosjekter og bedriftsflyttinger kommer vi i kontakt med et stort antall av disse 140 000 tonnene som kastes hvert år. Det fører med seg et stort ansvar med tanke på bærekraft og setter oss i en posisjon til å påvirke og å være en del av løsningen på denne utfordringen.

First Mover Group og Loopfront har derfor inngått et samarbeid med målsetting om å tilrettelegge for en bærekraftig prosess for gjenbruk av kontormøbler. For å få til dette må det bli enklere å både registrere, kartlegge og kjøpe/selge kontormøbler og det har vi stor tro på at plattformen Loopfront vil kunne bidra med.

Plattformen er tilpasset mobil for enklest mulig registrering av møblene som merkes med QR-koder og lastes automatisk inn i et Dashboard som gir full oversikt over møbelporteføljen. Møbleringsplaner kan lastes opp i plattformen og markedsplassen gjør det enkelt å både kjøpe og selge pent brukte kontormøbler tilpasset deres virksomhet og lokaler. Det er naturligvis også mulig å få ut en bærekrafts rapport fra plattformen som gir konkrete tall og data på både det sosiale aspektet, miljø og økonomi.

Dette er spennende og som et miljøbevisst selskap er vi stolte av å få være med på å utvikle sirkulærøkonomi for kontormøbler. Fremtidens kontorstol er grønn!

 

*Kilde: Loopfront

 

Fleksibilitet i leieperioden

Teknisk fleksibilitet

Når det gjelder teknisk fleksibilitet, tenker vi i første rekke på at arealet enkelt lar seg tilpasse endrede behov. Skulle man ha behov for å eksempelvis utvide et arbeidsområde, ville det være en fordel om bygget allerede i utgangspunktet er forberedt for dette. Dette i form av for eksempel skjørt over himling der ny skillevegg skal opp, kjøleunit i himlingen, data/teleuttak, osv.

Det er stor fokus på arealeffektivitet for tiden, og mange organisasjoner kan ha stor nytte av å kunne fortette og/eller etablere underdekning av arbeidsposisjoner. Dette setter større krav til byggets tekniske anlegg som for eksempel ventilasjons- og kjølekapasitet.

I en periode med utbredt bruk av hjemmekontor, vil bedriftens ordinære kontorlokaler få andre og viktige oppgaver enn å huse et antall kontorarbeidsplasser. Lokalene vil bli viktige når det gjelder å være tilrettelagt for corona-vennlige møteplasser og samhandlingsarenaer. Lokalene må kunne inspirere til noe annet enn de rutinemessige arbeidsoppgavene som var utbredt i lokalene under mer normale tider. Nå er viktigheten av å kunne inspirere til kreativitet, utvikling, og annet strategiarbeid.

Lokalene skal i stadig større grad, underbygge bedriftens kultur og signalisere hvordan bedriften ønsker å fremstå.

Avtalemessig fleksibilitet

Avtalemessig fleksibilitet har flere nivåer. Realia har i mange år hatt fokus på å forhandle inn kortere minimum bindingstid for leietaker.

Det vil kunne gi økt fleksibilitet å leie seg inn hos en gårdeier med flere enn det ene bygget. Ofte er det slik, at de større gårdeiere vil kunne være løsningsorientert når det gjelder flytting i leieperioden til andre eide bygg, om dette skulle gi en bedre og riktigere løsning for leietaker.

Det vil også kunne gi økt fleksibilitet å leie arealer i et bygg som huser flere leietakere, da det vil være en viss dynamikk her. Om en nabo skulle flyttet ut, vil det gi muligheter for å leie mer plass, om det skulle være behovet. Skulle man trenge noe mindre plass, vil dette gi naboen muligheter.

Sist, men ikke minst, vil opsjoner for vekst eller reduksjon i leieperioden kunne vise seg veldig verdifullt for leietaker. Det er veldig mange eksempler på dette, og temaet blir stadig mer aktuelt. Med jevne mellomrom, har ulike bransjer mer utfordrende tider enn ellers. I disse perioder vil utleiere som har evne og vilje til å tilby fleksibilitet være «vinnere». De samme bedriftene vil i neste periode, kanskje kunne trenge mer plass igjen.

Kontorfellesskap

Det har de seneste år vært etablert en lang rekke profesjonelle «kontorfellesskap» hvor bedrifter enkelt kan etablere sin virksomhet, og på en enkel måte «komme opp å stå».  Dette vil ofte være en god løsning for bedrifter i utpreget oppstartsfase. Her oppnår bedriften høy grad av fleksibilitet, men selvfølgelig til en høyere bo-kostnad pr. arbeidsplass enn ved mer ordinære leiekontrakter. Slike løsninger vil også kunne føre til at det blir vanskeligere å utvikle bedriftens kultur og profil.

En modell, hvor leietaker leie et «grunnareal», og jevnlig får mulig til å redusere, eller utøke sitt leieareal, vil kunne gi leietaker denne fleksibiliteten.

En utleier som gir leietaker disse mulighetene, vil opparbeide seg et nært og godt forhold til leietaker over tid, og mer stor sannsynlighet høste gevinst av dette.

For leietaker, vil fordelene være åpenbare.

 

5 tips til å jobbe effektivt på hjemmekontoret

For mange er dette en uvant måte å jobbe på, derfor har vi samlet 5 tips til hvordan man jobber effektivt på hjemmekontoret:

1. Sett et klart skille mellom privat og jobb

Definer arbeidsdagen din med de andre i husstanden. Sett opp en godt organisert felles kalender slik at alle tar del i å skape et godt arbeidsmiljø i hjemmet og vet når man er tilgjengelig og ikke. Når arbeidsdagen er over er det viktig at du skrur av PCen og rydder bort arbeidsplassen slik at det private kan komme i fokus. Et klart skille når arbeidsdagen er over er viktig for å skape ro og et langvarig godt arbeidsklima i hjemmet.

  • første punkt
  • andre punkt
  • tredje punkt

2. Arbeid med mål

Klare mål for dagen hjelper deg med å fokusere på de viktige oppgavene, og en ukesplan hjelper det med å definere hvilke oppgaver som må gjøres først, hva som er viktig og hva som kan utsettes til slutten av uken. Det er en god følelse om man har utført alle viktige oppgaver til fredag og kan bruke fredagen på ad hoc oppgaver og oppgaver som ikke er like viktige.

3. Utnytt de ulike fasene av dagen produktivt

Forskning viser at mange jobber mer effektivt på hjemmekontor. Samtidig opplever de fleste at de ikke er like produktive gjennom hele dagen. Ofte har man perioder som f.eks. rett etter lunsj der produktiviteten daler. Dersom arbeidet ditt tillater det, er perioder med lavere produktivitet gode tidspunkter for å ta en pause fra arbeidet og heller gjøre noe annet. Sett på den vaskemaskinen, gå på apoteket, ta deg en rask løpetur eller gjør noe annet som ikke krever full konsentrasjon. Da kan du utnytte de ulike fasene av dagen så effektivt som mulig.

4. Skap en god arbeidsplass hjemme

For å skape et godt arbeidsmiljø hjemme er det viktig at du setter opp en god arbeidsplass som er ergonomisk, har god belysning, god nok plass og riktig utstyr. Å jobbe ved spisebordet er verken godt for kroppen eller hodet over tid. Det finnes mange smarte løsninger for hvordan man kan få innredet en god arbeidsplass også dersom man ikke har et eget arbeidsrom. Ta en prat med våre rådgivere så utarbeider vi et passende konsept for deg og dine ansatte.

5. Hold deg i bevegelse

Når man jobber hjemmefra, slipper man den daglige pendlingen. Siden man også ikke trenger å bevege seg mellom møterom, arbeidsplassen, kantinen, etc. er man generelt sett mindre i bevegelse. Planlegg derfor små pauser der du går en liten tur, gjør et par øvelser hjemme eller beveger deg på andre måter. Stillesitting er en stor samfunnsutfordring og kroppen er avhengig av regelmessig bevegelse. Det er også bevist at bevegelse (og frisk luft) har en positiv effekt på konsentrasjonen.

 

Ta kontakt med våre rådgivere dersom du eller din bedrift har behov for bistand med løsninger og konsepter for arbeid hjemmefra.

 

Publisert: 29.01.2021

Fremtidens arbeidsplasser

Kvantitativ datainnhenting

Gjennom en enkel spørreundersøkelse om den ansattes måte å jobbe på, behov og ønsker får man utarbeidet en kvantitativ analyse av organisasjonen. Denne skaper et godt grunnlag for å kunne velge ut hvilke typer arbeidsformer det bør legges til rette for, hva de ansatte har behov for og hva som er mindre viktig.

Sensoranalyse

Denne formen for datainnhenting bør kombineres med en sensoranalyse og en kvantitativ analyse, da dette er med på å verifisere dataene. Mer enn 60 % deltagelse vil gi signifikante data, men kan ofte være subjektive og preget av en underliggende agenda.

Kvalitative data

Sensoranalysen og den kvantitative datainnhentingen skaffer prosjektgruppen den nødvendige oversikten over hva som er viktig, men dette må understøttes av kvalitative data som tester de ulike tilbakemeldingene og skaffer mer dyptliggende data om hvordan de ulike punktene faktisk bør omsettes for å skape den forventede verdien.

Her anbefaler vi mindre arbeidsgrupper med ulike type ansatte. Arbeidsgrupper bestående utelukkende av ledere vil sannsynligvis vise et annet bilde enn arbeidsgrupper bestående utelukkende av andre ansatte. Det er viktig å belyse alle sider, og ikke kun belage seg på informasjon fra den ene gruppen.

Fagekspertise

Det er mange trender og konsepter som nevnes når man diskuterer utarbeidelsen av fremtidens arbeidsplass. Det kan ikke forventes at alle trender fungerer eller passer for alle organisasjoner. Derfor er det viktig å hente inn fagekspertise som basert på resultatene fra analysene nevnt over kan utarbeide gode konsepter og løsninger som både er tilpasset dagens arbeidsmarked, fremtidens krav, samt organisasjonens identitet, kultur og kompetanse.

Ta kontakt dersom din organisasjon trenger å utarbeide nye løsninger for deres arbeidsplass, våre erfarne konsulenter bistår deg.

 

Publisert: 19.01.2021

Utnyttelse av sensorteknologi for å skape gode arbeidsplasser

Sensorer gir kvantitativ data over tid

Dette er viktige spørsmål som har direkte innvirkning på organisasjonens produktivitet og medarbeidernes tilfredshet. For å kunne ta de riktige avgjørelsene trengs representative og relevante data som beslutningsgrunnlag. Sensorer er en effektiv måte å måle utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsområdene på. Små, trådløse og batteridrevne sensorer strategisk plassert på arbeidsplasser, i møterom og kooperasjonsområder gir korrekte data som er enkle å analysere og som gir representative data da de gjennomfører kontinuerlige istedenfor punktvise målinger. Slik kan det tas høyde for sesongforskjeller. Dette gjør måling med sensorer til en bedre løsning enn f.eks. manuell telling.

Som en av få leverandører i Skandinavia tilbyr vi en «all inclusive» løsning for sensorsmålinger av arbeidsplasser. Ta kontakt for mer informasjon.

Les også om hvorfor innsikt og forståelse av organisasjonen og de ansatte er uvurderlig i tillegg til representative data når arbeidsplassen skal utformes her.

 

Case Study

I sammenheng med et endringsprosjekt har First Mover Group utført en sensoranalyse av et av kontorene til en av verdens største kosmetikkfirmaer. Kontoret på ca. 15.000 kvm, ca. 1000 arbeidsplasser i åpent landskap og en god blanding av fellesområder, møterom og telefonrom ble analysert over 3 måneder ved å plassere ut ca. 1300 sensorer. Målet var å analysere utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsplassene og områdene for å skaffe et korrekt bilde av hvordan kontoret faktisk brukes.

Grunnet dataenes detaljnivå og relevans var det mulig å identifisere konkrete bruksmønster og behov som var direkte utslagsgivende for hvilke endringer som måtte utføres. Det ble identifisert signifikant forskjellige behov mellom ulike team, noe som førte til at ulike deler av bygningen fikk ulikt type arbeidsområder.

Grunnet detaljerte data kunne man utarbeide løsninger som var skreddersydd de ulike teamene og som samtidig inngikk i et helhetlig konsept. Slik ble bærekraftige og funksjonelle områder som ga de ansatte en merverdi utarbeidet. Analysen førte også til en plasseffektivitetsøkning på 10 % uten å skape knapphet av arbeidsplasser.

 

Publisert: 29.01.2021