Nortura: Nytt Hovedkontor i Oslo!

Nortura flytter hovedkontoret til nye lokaler i Oslo

Norges ledende selskap innenfor kjøtt- og eggproduksjon, Nortura, har nettopp flyttet sitt hovedkontor til imponerende nye lokaler i hjertet av Oslo. Denne strategiske beslutningen har plassert Nortura i et historisk bygg som har gjennomgått en omfattende rehabilitering for å tilby moderne og arealeffektive kontorlokaler. Med en beliggenhet som ligger i umiddelbar nærhet til ikoniske områder som Barcode og Oslo S, har Schweigaards gate 15 blitt det nye samlingspunktet for Norturas administrative operasjoner.

Hva har vi bistått Nortura med?

First Mover Group har vært Norturas prosjektleder fra leiekontraktsignering og helt frem til innflytting i nye lokaler. Vi har levert tjenester innen teknisk- og strategisk rådgivning, anskaffelser, leveransekoordinering, samt montasje og flytting.

  • Fra signeringen av leiekontrakten til den vellykkede innflyttingen, har vi ledet prosjektgruppen bestående av interne og eksterne ressurser.
  • Vår rolle har inkludert omfattende innkjøpsrådgivning, slik at vi kunne innfri på stramme økonomiske målsetninger for prosjektet
  • Vi har også håndtert forhandlinger knyttet til avslutningen av eksisterende leieforhold, og sørget for en sømløs overgang.
  • Gjennom praktisk og strategisk miljørådgivning har vi oppnådd en imponerende gjenbruksrate på nær 100%, noe som bidrar til vår bærekraftige målsetning for prosjektet.

 

FMG har gitt råd om byggteknikk, prosjektering, arbeidsplasskonsepter og kartlegging av gjenbruksmøbler. Interiørkonseptet har vært utradisjonelt og spennende der de har valgt å trekke om flere av møblene med Norturas egen produksjon av hud/skinn/pels. Dette for å tydeliggjøre prinsippet om å bruke hele dyret – samt skape en storytelling i interiørkonseptet, fokus på bærekraft og gjenspeile tradisjon.

Nortura har nå et nytt og inspirerende hovedkontor som gjenspeiler deres verdier, tradisjoner og bærekraftige forpliktelser. Dette markerer et spennende kapittel i selskapets historie og vil uten tvil være en viktig ressurs for deres fremtidige suksess.

Historisk bygg med moderne fasiliteter

Schweigaards gate 15, et tidligere historisk bygg, har blitt gjennomgått med en omfattende transformasjon for å møte de stadig skiftende behovene til moderne kontorliv. Dette oppussingsprosjektet har sikret at bygget nå har toppmoderne fasiliteter som fremtidens leietakere kan nyte. En spennende tilleggsmulighet som dette nye kontoret gir, er muligheten for et eget co-working konsept, samt en egen café. Caféen vil være tilgjengelig for både byggets leietakere og besøkende og vil uten tvil gi en ekstra piff til atmosfæren på plassen foran bygget.

Med en total leieflate på omtrent 3913 kvadratmeter, spredt over andre og tredje etasje, har Nortura funnet sin nye base for å drive virksomheten effektivt og med stil.

 

Interiørkonseptet reflekterer verdier

Norturas nye hovedkontor er ikke bare et kontor, men en levende arbeidsplass som reflekterer selskapets verdier. Prosjektet inkluderer åpne varierte arbeidsplasser med “free seating”, som gir ansatte muligheten til å velge arbeidsplassen som passer best for dem. Med omtrent 274 ansatte som blir en del av denne spennende arbeidsmiljøet, blir dette stedet for samhandling og innovasjon.

Interiørkonseptet på Norturas nye hovedkontor er designet for å gjenspeile tradisjoner, gjenbruk og bærekraft. Et interessant aspekt av interiørdesignet er bruken av Norturas egne skinn, huder og pels for å trekke om møbler. Dette symboliserer prinsippet om å bruke hele dyret, en bærekraftig tilnærming som Nortura har forpliktet seg til. Det skaper også en spennende fortelling i interiøret, som er rotfestet i norsk tradisjon og kultur.

 

 

Flere bilder fra prosjektet

 

Våre Ressurser

Andreas Irgens

Andreas Irgens
Prosjektdirektør
+47 932 96 861
Andreas.irgens@firstmovergroup.no

 

Julie Gjelstad portrett

Julie Gjelstad
Rådgiver
+47 936 55 281
julie.gjelstad@firstmovergroup.no

 

Kristian Haughom
Markedsansvarlig
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

 

 

 

Aibel har reforhandlet 30.000 kvm i Asker!

Dagens leiekontrakt løper ut sommeren 2024, og selskapet ønsket å gå bredt ut for å sikre den beste løsningen for fremtidig lokasjon av Aibel AS.

Selskapet ser viktigheten av å tilby sine ansatte tidsmessige og inspirerende lokaler, med egnet beliggenhet i forhold til de ansattes bosted og offentlig kommunikasjon.


– En plassering som gir lett adgang fra Drammen i syd og Oslo-regionen i nord og godt plassert ifht. kollektivtransport. I tillegg har vi gode tilbakemeldinger fra våre ansatte som brukere av bygget, samt at vi har gode og gjennomtenkte løsninger for oppgradering av lokaler, sier Hans-Jakob Berge, som er Head of Facilities Management & Real Estate i Aibel.

Etter en grundig prosess hvor flere gode alternativer ble utredet, falt valget til slutt på å bli værende i Hagaløkkveien 28. Bygget vil i regi av Oslo Pensjonsforsikring bli renovert og tilpasset et fremtidsrettet arbeidsmiljø.


– Av endringer vil vi i det oppgraderte bygget få et eget møteroms senter, samt et det foreligger en opsjon på å bygge et auditorium. Kantinen vil få et helt nytt uttrykk og gi en mer tilnærmet restaurantopplevelse. Ellers er det lagt vekt på å bedre ventilasjon, solavskjerming og generelt modernisere overflater i ny «drakt», slik at de ansatte får en enda bedre opplevelse av å være på jobb, legger Berge til.

Aibel AS engasjerte FMG Realia AS v/ Hans Jakob Garnæs som rådgiver i prosessen frem mot signering av ny leiekontrakt. I fasen frem mot innflytting, har selskapet engasjert rådgiveravdelingen i FMG Realia AS.


– Aibel er meget fornøyd med gjennomføringen av denne prosessen og vil kunne anbefale dette for andre selskap. Den største verdien ved å engasjere FMG Realia har vært kunnskap og erfaring hos rådgiver og at selskapet også kan tilby oppfølging i neste fase av prosjektet – flytteprosjekt til og fra midlertidige lokaler.
 God oppfølging og dialog i hele prosessen har bidratt til en svært positiv opplevelse i dette samarbeidet, avslutter han.

 

Våre Ressurser

Hans Jakob Garnæs

Hans Jakob Garnæs
Rådgiver – FMG Realia
hans@realia.no
+ 47 977 69 810

 

Kristian Haughom
Markedsansvarlig – FMG
kristian.haughom@firstmovergroup.no
+ 47 993 19 785

 

 


Les mer om Fleksibilitet i leieperioden og hvordan vi optimaliserer eksisterende eller nye leieforhold.