Flytting av Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet har nå åpnet sine dører og vi er stolte over å ha deltatt i flytteprosjektet med DHL Fine Art.

Over 100 000 verk har blitt flyttet inn i det nye museet som er Nordens største, og prosjektet har hatt høye krav til både presisjon og sikkerhet. Vi har måttet være klare til enhver tid til å endre planen for å øke sikkerheten rundt transportene.
Det har blitt gjennomført flere hundre transporter med spesialtilpassede lastebiler anskaffet for prosjektet. Og like mange returer av spesialtilpasset pakkemateriell for kunst. Vi har hatt tre dedikerte sjåfører, som har gjennomgått kursing og trening, og hatt en dedikert prosjektleder til oppfølging av alle transportene.
Fem lokasjoner er transportert til og fra; Gamle Nasjonalmuseet, Linderud (Museene i Akershus), KIM (kunstindustrimuseet) og Nasjonal Galleriet, nye Nasjonalmuseet.

Vår rådgivningsavdeling har i tillegg vært engasjert i 4 år med å følge opp byggtekniske forhold samt med prosjektledelse i forbindelse med ulike flytterelaterte oppgaver.

Vi har også hatt gleden av å flytte Nasjonalmuseets kontorer, bibliotek og arkiv.
Siden 2018 har FMG vært med i flytteprosjektet, og vi takker Nasjonalmuseet for tilliten.

Foto: Iwan Baan

10 bærekraftige tips i flytteprosessen

1. Benytt en leverandør som har fokus på bærekraft. FMG er ISO 14001 sertifiserte, UN Global Compact medlem og jobber aktivt med tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål.

2. Benytt Virtual FMG som informasjonskanal. Ansatte som blir flyttet har et behov for å få informasjon om prosessen og den nye hverdagen. For å hjelpe kundens prosjektleder/-team å kommunisere med sine ansatte har FMG utviklet en informasjonsplattform med elementer som er relevante for hele flytteprosessen. Her kan vi eksempelvis laste opp pakkeinstruks og annen relevant informasjon og unngår derfor printing.

3. Benytt våre selvlukkende pappesker. De selvlukkende pappeskene trenger ikke tape og sparer miljøet for restavfall. I tillegg er de produsert av resirkulert materiell og kan gjenbrukes flere ganger.

4. Bølgepapp og silkepapir kan erstatte bobleplast til pakking av materiell.

5. Sett krav til leverandøren om miljøvennlig transport – Euro6 oppfyller EU/EØS sine strengeste utslippskrav.

6. Selg eller doner møbler du ikke skal ha med videre gjennom oss. Vi finner en møbeloppkjøper, et veldedig formål eller andre prosjekter som kan ha behov for møblene dine.

7. Ved nyinnkjøp av møbler – velg møbler med FSC godkjenninger og gode reparasjonsavtaler. FSC merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

8. Reparer møblene du har i dag. Ved å reparere møblene i stedet for å kaste de, trenger dere ikke bli en bidragsyter til de 10.millioner tonn med møbler som kastes som restavfall årlig i Norge.

9. IKT-utstyr som er utdatert kan leveres til en leverandør som håndterer det på en bærekraftig måte ved salg, ombruk eller donasjon til veldedige organisasjoner.

10. Benytt anledningen til å gjennomgå alle driftsavtaler i selskapet. Kanskje kan dere gå over til en mer bærekraftig leverandør på noen områder?

Relokalisering – Hva er ambisjonsnivået?

Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker å relokalisere virksomheten sin: Skalere opp, skalere ned, en mer sentral beliggenhet, kostnadsspørsmål og så videre. For noen bedrifter handler flytteprosessen kun om å flytte bedriftens virksomhet til en ny lokasjon, mens andre bedrifter bruker flytteprosessen bevisst som et strategisk virkemiddel for å nå sine forretnings- eller samfunnsmål.

Pandemien har ført med seg store endringer i fleksibilitet, profesjonelt samarbeid og kommunikasjonsformer som igjen stiller spørsmålstegn ved rutiner, prosesser og arbeidsplasskonsepter. Svarene på disse spørsmålene er det mange aktører som forsøker å si noe fornuftig om, men de bedriftene som virkelig bruker flytteprosessen til å bli enda bedre på det de driver med beveger seg som regel enda et steg «opp i trappa» og ser på flytteprosessen som et virkemiddel for å videreutvikle organisasjonen.

I Sintef-rapporten Fremtidens Kontorbygg fra 2007 skriver Siri Blakstad og Morten Hatling at enhver flytteprosess bør starte med det enkle og avklarende spørsmålet: «Hvis nye eller endrede lokaler er svaret, hva er da spørsmålet?». Selv om det har skjedd vesentlige endringer i arbeidslivet på 14 år så synes dette fortsatt å være et godt sted å begynne i dag også.

Det finnes flere definisjoner, men forenklet så handler organisasjonsutvikling om organisasjonens evne til å drive og håndtere endringer både internt og utenfor organisasjonen. Sintef fremhever en relokaliseringsprosess som et av de sterkeste virkemidlene for å påvirke organisasjonsutvikling, men uten grundig analyse og planlegging i forkant av flytteprosessen kan man fort gå glipp av denne muligheten.

Fokuset i en flytteprosess har dessverre lett for å handle om de «mindre viktige» faktorene, eksempelvis kvadratmetere, møblement, gulv versus tepper og designet på taklampene. Det er en utfordring å holde fokus på sammenhengen mellom flytteprosessen og det som faktisk er med å på dra virksomheten fremover. Med andre ord det som er med på å videreutvikle organisasjonen.

Vedtatt konsensus er en hybrid arbeidsmodell. Da står man plutselig ovenfor muligheter og utfordringer hvor det finnes mange konsepter og idéer, men få meter med opptråkkede stier. Det vil finnes mange gode og mindre gode eksempler blant de mange veien til Rom, men det beste stedet å starte er som regel i speilet og stille seg selv de rette spørsmålene. Så, hva er ambisjonsnivået med deres flytteprosess?

Hva kan vi gjøre med de gamle kontormøblene våre?

Markedet for kontormøbler i Norge er på ca. 4 milliarder kroner i året. Samtidig kaster vi ca. 140 000 tonn med kontormøbler hvert eneste år til en verdi av 400-500 MNOK, hvorav ca. 25% er i gjenbrukelig stand. 

Møbler som fraksjon er utfordrende og kostbart å gjenvinne da de er produsert og sammensatt av flere ulike materialer; eksempelvis understell i metaller, rammeverk i tre og med ulike tekstiler av både syntetiske og naturlige materialer. En bedre løsning synes derfor å være redistribusjon, reparasjon og gjenbruk av kontormøbler i en sirkulær modell.

Vel og bra, men gjenbruk i kommersiell skala fører også med seg noen vesentlige utfordringer. Først og fremst så må en bedrift få oversikt over hva man har, hvilken stand det er i og hvor mye av det som kan gjenbrukes internt. Avhengig av størrelsen på virksomheten kan denne kartleggingen være meget omfattende og tidkrevende (les kostbar). Videre må en mottaker gjøre tilsvarende øvelse for å få oversikten over hvilke type møbler og antallet man trenger. Avhengig av mottagende virksomhet kan dette være en omfattende eller mer overkommelig oppgave.

Neste steg vil så være å enten selge, donere og/eller re-distribuere overskuddsmøbler til eksterne aktører. Møbellogistikk kan i seg selv være komplekst og spesielt for virksomheter som verken driver med logistikk eller (møbel)montasje i daglig drift kan dette virke overveldende. Med andre ord så er problemet åpenbart for alle parter, mens løsningen synes mer komplisert.

I First Mover Group flytter vi ca. 45 000 arbeidsplasser årlig, og som Skandinavias største aktør innen relokaliseringsprosjekter og bedriftsflyttinger kommer vi i kontakt med et stort antall av disse 140 000 tonnene som kastes hvert år. Det fører med seg et stort ansvar med tanke på bærekraft og setter oss i en posisjon til å påvirke og å være en del av løsningen på denne utfordringen.

First Mover Group og GoGood, selskapet bak møbelgjenbruksplattformen Good Work, har derfor inngått et samarbeid med målsetting om å tilrettelegge for en bærekraftig prosess for gjenbruk av kontormøbler.
For å få til dette må det bli enklere å både registrere, kartlegge og kjøpe/selge kontormøbler og det har vi stor tro på at plattformen Good Work vil klare.


Plattformen er tilpasset mobil for enklest mulig registrering av møblene som merkes med QR-koder og lastes automatisk inn i et Dashboard som gir full oversikt over møbelporteføljen. Møbleringsplaner kan lastes opp i plattformen og markedsplassen gjør det enkelt å både kjøpe og selge pent brukte kontormøbler tilpasset deres virksomhet og lokaler. Det er naturligvis også mulig å få ut en bærekrafts rapport fra plattformen som gir konkrete tall og data på både det sosiale aspektet, miljø og økonomi.

Dette er spennende og som et miljøbevisst selskap er vi stolte av å få være med på å utvikle sirkulærøkonomi for kontormøbler. Fremtidens kontorstol er grønn!

 

 

*Kilde: GoGood – https://www.gogood.no/om-oss

Hjemmekontor

I disse tider er mange medarbeidere henvist til å benytte sin egen bolig som kontor.

Dette fører til en rekke utfordringer som det er viktig å være klar over.

Vi kjenner alle på det vanskelige med å være avskåret fra sosial omgang med venner og familie i tider som dette. Når vi i tillegg, er avskåret fra å møte våre kolleger, blir følelsen av hvor uvandt situasjonen er for oss forsterket.

De fleste av oss mennesker opptrer med ulikt fokus om vi er i jobb eller er hjemme privat. Det å skulle snu rundt på disse «rollene» er for mange ikke helt enkelt. Det å være «påskrudd» rent jobbmessig i en arena hvor vi normalt er «private», med tøfler og joggebukse, er vanskelig.

I tillegg er det ikke alle som har fått etablert en god arbeidsplass hjemme. Noen har ikke fysiske muligheter til dette, mens andre tenker at det går seg nok til, å sitte i sofaen med pc ’n på fanget.

Det bør absolutt etableres en god kontorsone, med riktig pult og stol, pc med tastatur og god skjerm. Mange sliter også med et ustabilt bredbånd.

En annen effekt av å bruke hjemmet som kontor, er at pc ‘n er påskrudd hele døgnet, noe som fører til at man er på jobb «24/7». Dette kan selvfølgelig i mange tilfeller være positivt, en for mange kan dette føre til at samværet med dem innenfor hjemmet blir påvirket eller redusert. Mange har derfor funnet det riktig å innføre «kontortid» også på hjemmekontoret.

Noen har også rent personlig valgt å være strukturert når det gjelder bekledning. Av med joggebuksa, og på med buksen og skjorten som man vanligvis bruker på jobben.

Mye av møtene som normalt er av fysisk karakter, er erstattet med teams-møter. Fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv, blir kvaliteten i disse møtene ikke så gode som fysiske møter. Man går glipp av de mer menneskelige sidene av å møtes.

Selvfølgelig viktig at teams-møtene organiseres godt rent teknisk, med godt bredbånd, lys- og lydforhold og gjerne med en enhetlig bakgrunn/profil.

I en periode med utbredt bruk av hjemmekontor, vil bedriftens ordinære kontorlokaler få andre og viktige oppgaver enn å huse et antall kontorarbeidsplasser. Lokalene vil bli viktige når det gjelder å være tilrettelagt for Corona-vennlige møteplasser og samhandlingsarenaer. Lokalene må kunne inspirere til noe annet enn de rutinemessige arbeidsoppgavene som var utbredt i lokalene under mer normale tider. Nå er det helt sentralt å kunne inspirere til kreativitet, utvikling, kultur og annet strategiarbeid. Lokalene skal i stadig større grad signalisere hvordan bedriften ønsker å fremstå utad.

First Mover Group kjøper Resultat‌ ‌Projektledning‌

First Mover Group har idag ingått ett avtal om att köpa 100 % av aktierna i Resultat Projektledning Sverige AB (Resultat), ett svenskt hyresgästrådgivnings- och projektledningsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö.

– Med detta förvärv fortsätter vi att stärka vår position i Sverige, den största marknaden i Norden. Vi blir därmed är en ledande aktör på marknaden för hyresgästrådgivning i Göteborg som levererar mervärdestjänster och stöd till företag som ska omlokalisera sig. Förvärvet kommer att ge synergier och stärka First Mover Groups ställning som en komplett tjänsteleverantör, säger Eirik Arnø, vd på First Mover Group.

– Vi ser fram emot att bli en del av First Mover Group. Vi delar samma värderingar och brinner för att leverera förstklassiga tjänster till våra kunder. Jag är därför övertygad om att vi tillsammans ska kunna skapa ytterligare kundvärde, säger Christer Johanson, vd på Resultat.

– Vi är mycket glada över att kunna stärka gruppen med kompletterande kompetens och gläder oss över att kunna välkomna nya talanger till FMG-familjen. Tillsammans kommer vi att fortsätta den lönsamma tillväxten och skapa värden för kunderna, medarbetarna och aktieägarna, avslutar Eirik Arnø.

 För mer information:

Eirik Arnø, vd; +47 958 40 210

Tore Martinsen, styrelseordförande FMG; +47 970 36 218

First Mover Group kjøper Europe AS

First Mover Group vokser videre og har kjøpt flytte- og møbelmontasjeselskapet Europe med hovedkontor i Trondheim.
Med oppkjøpet styrker vi også vår geografiske tilstedeværelse i Bergen, Drammen og Sandefjord.

 

 

First MOver Group AS vokser videre og har kjøpt flytte- og møbelmontasjeselskapet Europe med hovedkontor i Trondheim.

– Selskapet har base i Trondheim, men de har også aktiviteter i Bergen, Sandefjord og Drammen, sier administrerende direktør i Relokator, Tore Martinsen.
Han forteller at med oppkjøpet styrker de sin geografiske tilstedeværelse i Trondheims-regionen.
– Vi har nettopp åpnet kontor i Trondheim. Med dette kjøpet har vi et godt fotfest og kan tilby alle våre aktiviteter i en ny region, sier Martinsen.

LES OGSÅ: Relokator gir full gass hos søta bror

Europa hadde i 2015 en omsetning på knappe 30 millioner, en omsetning som i fjor falt til cirka 25 millioner. De har de siste årene slitt med et negativt resultat, noe som selvfølgelig påvirket prisen på selskapet.
– Jeg ønsker ikke å si noe om prisen, men alle parter gjør en fornuftig deal, sier Martinsen.

LES OGSÅ: God flyt for flytteekspert

Relokator og Totalreform slås sammen

First Mover Group AS har den 18.mai 2018 inngått avtale om å kjøpe 87% av aksjene i Totalreform AS den 30.mai 2018.

 

 

First Mover Group AS har den 18.mai 2018 inngått avtale om å kjøpe Totalreform AS den 30.mai 2018. Hensikten er å hel- eller delvis slå sammen Totalreform AS med Relokator AS i løpet av høsten 2018 og med dette skape den sterkeste aktøren målt ved kvalitet og geografisk utspredning, innen flytting, møbelmontasje og rådgivning i Skandinavia.

First Mover Group AS er konsernselskap for firmaene og merkevarene Relokator AS, Bemann AS og NFB Relocation Services AS. Selskapet har kontorer og driftssteder ni steder i Norge og i Stockholm i Sverige gjennom Relokator merkevaren. Firmaet er i sterkt vekst og i løpet av 2019 skal det også utvides med kontorer i Gøteborg og Malmø. Samlet omsetning i Skandinavia blir på cirka 300 MNOK for 2018 og man er med det blitt den største aktøren innen dette fagområdet i Skandinavia, som har en antatt total markedsstørrelse på cirka 3 MRD i 2016 i de tre landene.

Totalreform har gjennom sine 35 års levetid betjent flytterådgivningsmarkedet, næringsmegling, byggteknisk rådgivning, møbelmontasje og flytting. Firmaet har et sterkt kompetansemiljø som kommer til å komplementere Relokator både kompetansemessig og geografisk. Ledergruppene i de to firmaene ser gode muligheter for å lage et samlet sterkt produkt til effektive priser, som kundene vil sette stor pris på. Spesielt vil det bli anledning til å styrke satsingen på å digitalisere arbeidsflyt og synkronisering av data opp mot kunder for å løse en større del av kundens utfordringer på en effektiv måte.

For mer informasjon kontakt:

Tore Martinsen
First Mover Group AS
e-post: tore.martinsen@firstmovergroup.no
mobil: +47 970 36 218

Se også:
www.relokator.no
www.totalreform.no

First Mover Group continues the expansion in Europe

First Mover Group (FMG) today opens its first office in Krefeld, Germany. Krefeld is located outside Düsseldorf in the state of Nordrhein-Westfalen, an area of approx. 13 million people within an hour’s drive.

– Germany is an exciting market with enormous growth opportunities. The Krefeld area alone is larger than Norway and Sweden combined, but with much better infrastructure. Our analyses so far confirm the attractiveness and the demand for modern players, capable of delivering customer value beyond traditional business relocation, is significant, says Eirik Arnø, CEO of First Mover Group.

– I am excited about this opportunity. Germany is a large market where many companies need to renew and adapt to the future workplace design. I am confident that our Scandinavian background will be well received, says the incoming general manager for FMG Deutschland Martin Grønberg Myrold.

– We are very pleased to have Martin onboard to head up this initiative. He has many years of experience as a project manager and department manager from Relokator Norway and knows the FMG model well. In addition, for the past 3 years he has worked with workplace development and business relocation projects for Trivago and L’Oréal Deutschland and established a large network in the German market. We are already experiencing great interest from companies in the region and I look forward to following the developments further, Eirik Arnø concludes.

First Mover Group tar over Adam Transport i Danmark fra Sirva

Adam Transport stiftet i året 1884 er et av Danmarks største, eldste og økonomisk mest velfungerende flyttefirmaer. Selskapets hovedkontor ligger i København og har avdelinger i Aarhus og Odense. Selskapets kjernevirksomhet er den samme som hos First Mover Group, nemlig rådgivning og bedriftsflytting. Adam blir en viktig brikke i konsernets strategi om å tilby vår næringskjede til kunder i et Nordisk nettverk. Adam Transport hadde sin første dag under First Mover Group paraplyen i dag og det gleder oss å få 35 nye, kompetente medarbeidere på laget. Velkommen om bord!