Kundecase: Advokatfirmaet Selmer

Bakgrunn:

I perioden fra august 2022 til august 2023 stod vi sammen med Advokatfirmaet Selmer overfor en omfattende oppgave – å bistå med ombyggingen av en eiendom i samarbeid med Selmer, Storebrand og Rambøll. Dette prosjektet involverte en rekke ulike kompetanseområder, inkludert koordinering med entreprenører, anskaffelser av tjenester som personalrestaurant, renhold, AV-utstyr og planter, samt planlegging og gjennomføring av bedriftsflyttingen til de nye lokalene.

Fasade Selmer kontorbygg

Utfordring:

Ombyggingsprosjektet krevde tett samarbeid med flere parter, fra entreprenører til eiendomseiere og interiørarkitekter. Leveransen måtte utføres i henhold til kontrakten og leveransebeskrivelsen, og samtidig håndtere eventuelle endringsønsker og kostnadsendringer underveis. Prosjektet krevde nøye koordinering og kommunikasjon for å sikre at tidsfrister og budsjett ble overholdt på vegne av kunden.

sosial sone Selmer kontorbygg

Løsning:

Felles engasjement og profesjonell tilnærming til prosjektet spilte en avgjørende rolle i å lykkes med dette komplekse oppdraget. Gjennom faste prosjektmøter med Selmer, tett dialog med gårdeier Storebrand, og ledelsen fra Rambøll som håndterte ombyggingen, sikret vi en jevn og effektiv prosess som sikret kvalitet og forutsigbarhet i alle ledd. Dette tillot også rask respons på eventuelle utfordringer eller endringer som dukket opp, da det meste allerede var godt planlagt og tatt høyde for på forhånd.

Møterom Selmer kontorbygg

Anskaffelsesprosessen var også nøye håndtert. Våre rådgivere har bistått med utarbeidelse av tilbudsforespørsler, evaluering av ulike tilbud og løsninger, forhandlinger og valg av leverandører. Dette bidro til å sikre at de nødvendige tjenestene og utstyret ble anskaffet på en kostnadseffektiv og pålitelig måte – med høyest mulig kvalitet.

Vi har blant annet bidratt i arbeidet med anskaffelser av personalresturant, renhold, AV-utstyr og planter til kontorlandskap, møterom og sosiale soner.

Resultater:

Gjennom god innsats og samarbeid med Selmer, Storebrand og Rambøll, ble ombyggingsprosjektet en suksess. Prosjektet ble levert i tråd med kontrakten og leveransebeskrivelsen, samtidig som eventuelle endringsønsker og kostnadsendringer ble håndtert på en god måte. Effektiv planlegging og gjennomføring av flyttingen til de nye lokalene bidro til minimalt driftsavbrudd for virksomheten og deres ansatte.

Denne kundecasen illustrerer viktigheten av tett samarbeid og effektiv kommunikasjon i komplekse prosjekter. Klare linjer for dialog med ulike interessenter, grundig anskaffelsesprosess og nøye planlegging bidro til å sikre en vellykket gjennomføring. Erfaringen fra dette prosjektet understreker viktigheten av å være proaktiv, fleksibel og strategisk for å overkomme utfordringer som kan oppstå underveis i flytteprosessen.

I samarbeid med vår operativ avdeling har vi planlagt og gjennomført avvikling av gamle kontorlokaler, gjennomført flytting til nye kontorer, samt organisert og gjennomført leveransekoordinering med en rekke leverandører. Vi har gjennomført flere befaringer med byggeteknisk rådgiver, og sikret at prosjektet ble levert på tid og til rett kostnad. Samarbeidet med Selmer og Storebrand har vært meget bra og vi takker for tilliten kunden har vist oss i dette oppdraget

Samarbeidspartnere:

Advokatfirmaet Selmer (kunde)
Storebrand (gårdeier)
Rambøll
Seltor og Aktiv Bygg (entreprenører)

 

Våre Ressurser

Ole Tufte
Senior Rådgiver – FMG
ole.tufte@firstmovergroup.no
+47 988 92 054

 

Kristian Haughom
Markedsansvarlig – FMG
kristian.haughom@firstmovergroup.no
+ 47 993 19 785

 

Startskudd for Frelsesarmeen på Ensjø

Etter en lang og krevende prosess er vi endelig i gang og fikk satt spaden i jorda for det nye hovedkontoret til Frelsesarmeen på Ensjø.

Den nye delen av bygget skal stå ferdig i 2025 og skal knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse som står i dag. Dette skal bli den nye storsalen og et samlingssted for samfunnet.

Knud David Welander utenfor gravemaskin hos Frelsesarmeen.

– Dette er spennende, kommenterte Knud David Welander i sin tale på vei inn i gravemaskinen; til stor ekstase for fremmøtte kollegaer og samarbeidspartnere.


Så ble det første “skuffetaket” tatt.

I overkant av 20 inviterte var kommet for å overvære milepælen. I tillegg til Frelsesarmeens toppledere, deler av ledergruppe og styringsgruppe var det også nydelige toner av hornmusikk satt sammen for anledningen.

Bilde av de fremmøtte på parkeringsplassen til Frelsesarmeen.

Bilde av Geir Smith-Solevåg, prosjektleder for Frelsesarmeen.

– Allerede om halvannet år håper vi at vi skal kunne klippe snora og invitere inn i kafeen, påpekte Geir Smith-Solevåg, prosjektleder for Frelsesarmeen. – Takket være godt samarbeid med mange involverte.


Det nye senteret blir på 6.259 m2 og vil inneholde:

  • kirkerom/konferansesal
  • åpen kafé for nærmiljø, ansatte og besøkende
  • møteromssenter med takterrasse og fjordgløtt
  • >6 aktivitetsrom for nærmiljøaktiviteter
  • medieproduksjonsrom
  • aktivitetshall/gymsal under bakken
  • treningsrom
  • grønt torg med servering, benker, lekesoner og beplantning
  • kontorarbeidsplasser for hovedkvarteret for Norge, Island og Færøyene.

 

Illustrasjonsbilde av det nye tilbygget som skal reises for Frelsesarmeen.

Senteret blir mulig ved hjelp av et makeskifte med Höegh Eiendom og innebærer gjenbruk av en eksisterende kontorbygging og utbygging på det som har vært en privat parkeringsplass. Eiendommen ligger inntil nedgangen til Ensjø T-bane-stasjon.

Byggherre: Höegh Eiendom
Entreprenør: AF Byggfornyelse
Arkitekt: Arcasa
Interiørarkitekt: Ace Creative
Rådgivere: First Mover Group

Kundecase: EY har flyttet til Stortorvet 7

EY har flyttet inn i nye flotte lokaler ved Stortorvet 7. First Mover Group har hatt gleden av å bistå dem med prosjektledelse, flytting og avvikling av deres 15.000 kvadratmeter kontorarealer.

Vi er fullt i gang med avviklingen av de gamle kontorlokalene og andre fase av leveransen. Prosjektteamet, med EY og Henrik Hauge i spissen, har sørget for at en bærekraftig avvikling av lokalene ligger som en av bærebjelkene i prosjektet.

Vi ønsker å takke for tilliten og det gode samarbeidet så langt, og ser frem til den avsluttende fasen.

Om Stortorvet 7

Stortorvet 7 ble tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou, og stod ferdig i 1971, da Christiania Bank og Kredittkasse flyttet inn. Schage Eiendom kjøpte eiendommen fra DnB Livsforsikring i 2012, for rundt 1 milliard kroner.

Kvartalet S7 omfatter adressene Stortorvet 7, Grensen 2-4, Nedre slottsgate 12 og Karl Johans gate 15 – til sammen 31 000 kvadratmeter, hvorav 20 000 kvadratmeter kontor og 11 000 kvadratmeter handel. Alle kontorarealene i det nye bygget er fullt utleid.

 

Eier: Schage Eiendom
Arkitekt: DARK Arkitekter
Entreprenør: Vedal Entreprenør

 

Les artikkelen til EY om flytteprosjektet

Les mer om bærekraftig flytting av bedrifter

DNB flytter til K8 – Stavangers nye signalbygg!

DNB har igjen valgt FMG når de flytter inn i Stavangers nye signalbygg, K8.

Selve flytteprosjektet utføres i inngangen til 2024, hvor dagens 6 etasjer i Ankerkvartalet skal bli til 2 etasjer i Knud Holms gate.
Formålet med flyttingen er å effektivisere samarbeidet mellom ulike avdelinger.

 

 

– Vi gleder oss utrolig mye til å flytte inn i nye lokaler i januar 2024. Vi får et toppmoderne kontor med alle fasiliteter og beholder vår sentrale plassering midt i Stavanger. Vi skal fortsatt ha åpen drop-in for våre kunder, med gode parkeringsmuligheter og praktisk tilrettelagte lokaler, sier regionbanksjef Terje R. Fanebust.

De nye kontorlokalene vil også være med å bygge videre på en fremtidsrettet og miljøbevisst merkevare, noe som også vil gjenspeile seg i flytteprosjektet.
Noen andre leietakere som har sikret seg en plass i signalbygget er: Helse Vest, Thommesen, Deloitte, Mango og Melberg Partners.

K8 bygges midt i Stavangers sentrale forretningsdistrikt, tett på fylkets viktigste kollektivknutepunkt. Her er det kort vei til Vågen, til byens gågater, butikker, kulturinstitusjoner, restauranter og annet byliv. K8 styrker sentrum og St. Olavs-området med 600 kontorarbeidsplasser, spennende spisesteder, flott utsikt og framtidsrettede klima- og miljøløsninger. K8 skal sertifiseres som BREEAM Excellent og WELL Gold.

 

Bilder: Base Property

Porsche Center Bergen og Trondheim

First Mover Group Norge AS har levert rådgivning, prosjektledelse, leveransekoordinering, montasje- og flyttetjenester under innflytningsprosessen.

Våre flinke montører har bl.a. stått for montering og innredning av stilrent Porsche-møblement og inventar fra Hoffman interiør, samt koordinert og flyttet verksted med lager uten stans i driften.

Vi takker så mye for tilliten og ønsker team Porsche lykke til videre!

 

Publisert: 13.09.2022 

Flytting av Nasjonalmuseet

Over 100 000 verk har blitt flyttet inn i det nye museet som er Nordens største, og prosjektet har hatt høye krav til både presisjon og sikkerhet. Vi har måttet være klare til enhver tid til å endre planen for å øke sikkerheten rundt transportene.
Det har blitt gjennomført flere hundre transporter med spesialtilpassede lastebiler anskaffet for prosjektet. Og like mange returer av spesialtilpasset pakkemateriell for kunst. Vi har hatt tre dedikerte sjåfører, som har gjennomgått kursing og trening, og hatt en dedikert prosjektleder til oppfølging av alle transportene.

Fem lokasjoner er transportert til og fra; Gamle Nasjonalmuseet, Linderud (Museene i Akershus), KIM (kunstindustrimuseet) og Nasjonal Galleriet, nye Nasjonalmuseet.

Vår rådgivningsavdeling har i tillegg vært engasjert i 4 år med å følge opp byggtekniske forhold samt med prosjektledelse i forbindelse med ulike flytterelaterte oppgaver.

Vi har også hatt gleden av å flytte Nasjonalmuseets kontorer, bibliotek og arkiv.

Siden 2018 har FMG vært med i flytteprosjektet, og vi takker Nasjonalmuseet for tilliten.

 

Publisert: 30.06.2022

 

Leietakerrådgivning for Aas-Jakobsen / ViaNova-nettverket

Prosjektet startet med behovsanalyser og utarbeidelse av kravspesifikasjoner i første halvår 2019. Det ble etablert en bred prosjektorganisasjon med brukergrupper for arbeidsplassutforming, teknisk brukergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe. Etter kartlegging og seleksjonsprosess gjennom 2019 ble to eiendommer i Sandvika og Lysaker valgt som aktuelle kandidater for NETTVERKET. Parallelle forhandlinger gjennom 2020 resulterte til slutt i konklusjon om samlokalisering til Vollsveien 9-11 og Mustad Eiendom. Sentralt for beslutningen var byggets egnethet for samhandling på tvers av selskapene, fleksibilitet i arbeidsplassutforming og arealopsjoner og fremtidsrettede tekniske løsninger. Nybygget skal minimum oppfylle miljøkravet til BREEAM Excellent og ferdigstilles i 2024.

AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET består av fem selvstendige ingeniørselskaper med spesialfelt innen samferdsel, byggteknikk og programvareutvikling; Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Trimble Solutions Sandvika AS, Electronova AS og Geovita AS.

 

Publisert: 19.02.2021