Investor
Investor

Investor

Velkommen til First Mover Group investor seksjon. Her finner du relevant og oppdatert økonomisk informasjon om selskapet. First Mover group tilstreber å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vårt mål er å sikre at alle aksjonærer og andre aktører på finansmarkedet blir behandlet likt.

Våre rapporter