Tjenester |     Avvikling

Avvikling

God planlegging sørger for bærekraftig og kostnadseffektiv utgang fra gamle lokaler.

  • Avvikling

    Avslutning leieforhold

    Når bedriften er vel på plass i nye lokaler er det på tide å avslutte det gamle leieforholdet. Denne prosessen bør begynne 6 måneder før utflytting med befaringer med gårdeier for å få på det rene hva som skal gjøres for å tilfredsstille de krav gårdeier måtte ha. Ved valg av flyttetidspunkt er det viktig å sette av nok tid til å rydde seg ut av de gamle lokalene og eventuelt utføre arbeid som er avtalt på tidligere befaring.

    Avhending

    Demontering og utfrakt av inventar som er solgt, donert eller gitt bort utføres først. Deretter står sortering og bortfrakt av det som skal kastes for tur. Dersom det er avtalt noen byggearbeider som må utføres før utflytting gjøres dette når bygget er tomt for inventar. Renhold samt tepperens eller boning markerer avslutningen for avviklingen som rundes av med en sluttbefaring, med protokoll som bekrefter at tilbakelevering er utført.