Flyttekalkulator
Bedriftsflytting

Flyttekalkulator

Et flytteprosjekt handler om så mye mer enn å flytte pappesker – det er en kompleks operasjon som krever nøye planlegging for å sikre en vellykket gjennomføring. Det er mange aktører som må koordineres for at leveransene skal komme på plass i tide og de økonomiske konsekvensene av uønsket nedetid kan bli store for bedriften.

Våre prosjektplaner er utviklet over de siste 15 årene og inneholder mer enn 700 sjekkpunkter. Vi kartlegger omfang og behov, planlegger flyttingen fra a til å, koordinerer alle involverte aktører og sørger for god økonomistyring hele veien.

Vi sørger for minst mulig nedetid for bedriften – at de ansatte går hjem fra jobben som vanlig på fredag ettermiddag og møter i nye lokaler mandag morgen, setter seg ved arbeidsplassen, skrur på pc-en og begynner å jobbe. Med god planlegging, gode systemer og erfarne ansatte i alle ledd så er dette faktisk mulig å få til.

Flyttekalkulator
Flyttekalkulator form
  • Firmainformasjon
  • Adresser
  • Sammendrag

Firmainformasjon

Avvikling

Når din bedrift flytter, blir det som regel en del møbler, reoler og lignende til overs. Vi sørger for å håndtere alt overskuddsmateriell og avfall på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi selger eller donerer gamle møbler slik at de kan få et nytt liv. Alt som ender opp hos avfallsleverandøren sorteres for materialgjenvinning – kun en liten del av avfallet vi leverer går helt til energigjenvinning. Vi veier og teller alt, og du får en sluttrapport som viser hva vi sammen har spart både din bedrift og miljøet ved å avvikle de gamle lokalene på rett måte.

Kontakt oss for mer informasjon

Flyttekalkulator

Et flytteprosjekt handler om så mye mer enn å flytte pappesker – det er en kompleks operasjon som krever nøye planlegging for å sikre en vellykket gjennomføring. Det er mange aktører som må koordineres for at leveransene skal komme på plass i tide og de økonomiske konsekvensene av uønsket nedetid kan bli store for bedriften.

Våre prosjektplaner er utviklet over de siste 15 årene og inneholder mer enn 700 sjekkpunkter. Vi kartlegger omfang og behov, planlegger flyttingen fra a til å, koordinerer alle involverte aktører og sørger for god økonomistyring hele veien.

Vi sørger for minst mulig nedetid for bedriften – at de ansatte går hjem fra jobben som vanlig på fredag ettermiddag og møter i nye lokaler mandag morgen, setter seg ved arbeidsplassen, skrur på pc-en og begynner å jobbe. Med god planlegging, gode systemer og erfarne ansatte i alle ledd så er dette faktisk mulig å få til.