Tjenester |     Forberedelser

Forberedelser

Leveranseperiode og gjenbruk av brukte kontormøbler

 

  • Forberedelser

    Brukte kontormøbler

    Vi opplever et stadig økende fokus på miljø. Kunder, eiere og ansatte forventer at bedriften tar bærekraftige valg også i en flytteprosess. Våre systemer sørger for høy grad av gjenbruk, salg og donasjon av det eksisterende inventaret bedriften eier og vår anbudsprosess sørger for at bedriften får mest mulig verdi ut av det som skal selges. Prosjektet avsluttes med en miljørapport som dokumenterer i hvilken grad prosjektet har lykkes med bærekraftige valg.

    Leveranseperiode

    Noen uker før innflytting tar bedriften over lokalene fra gårdeier og blir således ansvarlig for alt som foregår der. Ofte er det mange leveranser som skal gjøres på liten tid av mange forskjellige leverandører, f. eks møbelleveranser, AV utstyr, kaffemaskiner, skilt og foliering for å nevne noen. Våre leveransekoordinatorer er spesialister på denne delen av prosjektet. Leveranseplaner kommuniseres til leverandørene, parkeringsplaner og heisfordeling utarbeides. Kommunikasjon med øvrige leietakere er viktig for å få en god start som nye naboer. Sikkerhet og adgangskontroll skal ivaretas. HMS og ordensregler skal følges opp.

Employee