Tjenester |     Prosjektledelse

Prosjektledelse

Minimal driftsforstyrrelse, kommunikasjon og involvering, forutsigbare kostnader.

 • Prosjektledelse

  Forutsigbare kostander

  Våre systemer for å styre økonomien i flytteprosjektet gir kunden full kontroll over kostnadene, ikke bare kostnadene forbundet med selve den fysiske flyttingen, men også alle de andre kostnadene som påløper ved en flytting.

  Minimal driftsforstyrrelse

  Et flytteprosjekt er et omfattende og tidkrevende prosjekt. Mangel på erfaring og god planlegging kan føre til unødvendige kostnader, forsinkelser ikke minst tap av tid som skulle gått til de egentlige arbeidsoppgavene organisasjonen har. Vår prosjektplan er utviklet over mer enn 30 år og tar høyde for alle eventualiteter. Med mer enn 1000 sjekkpunkter glemmer vi ikke noe. Våre erfarne rådgivere styrer prosjektet gjennom styrings- og prosjektgrupper, slik at den daglige driften påvirkes minimalt.

  Kommunikasjon og involvering

  Å sørge for god kommunikasjon i hele prosjektets forløp er en av hovednøklene til et godt flytteprosjket. Rett informasjon til rett tid og involvering av de ansatte er viktige sukcess kriterier. Vår metode for et internt informasjonsprosjekt sørger for at at de ansatte blir tatt med og informert og at prosjektet kan organiseres så effektivt som mulig.

  First Mover Group har utviklet en portal for involvering og internkommunikasjon der alle ansatte får tilgang til en side med prosjektinformasjon, praktisk informasjon og FAQ’er.

  Overtakelsesbefaring nye lokaler

  Våre byggetekniske spesialister bistår med å gå overtakelsesbeafring av de nye lokalene og å dokumentere avvik, samt å følge opp disse. På denne måten blir leveransen som planlagt og dokumentasjon til fraflytting blir ivaretatt.

  Tilbakelevering av gamle lokaler

  Våre byggetekniske spesialister loser bedriften gjennom avslutningen av det eksisterende leieforhold og sørger for at eventuelle tilbaksestillingskostnader blir på markedsmessige betingelser, at tidsfrister holdes og selvfølgelig god dokumentasjon av det hele.