Leiekontraktsforvaltning

Leiekontraktsforvaltning

Vi bistår med:

 • Gjennomgang og kontroll av indeksreguleringer / KPI
 • Gjennomgang og kontroll av felleskostnadsavregninger
 • Kontroll over kontraktsutløp
 • Kontroll over varslingsfrister for oppsigelser, opsjoner etc.
 • Bistand ved endrede behov til leiearealet, eksempelvis ombygginger
 • Workplace Strategy
 • Avklaring av juridiske spørsmål ifm. leiekontrakten, forpliktelser, ansvar og rettigheter
 • Bistand ved omorganisering av virksomheten
 • Benchmarking av leiekontrakter
 • Markedsrapporter
 • Rådgivning ved behov for reforhandling eller relokalisering

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. First Mover Group er leietakerens rådgiver.