Søkemegling

Søkemegling

En bedrifts valg av lokaler stiller beslutningstaker ovenfor mange avgjørelser, som blant annet:

 • Hvilken beliggenhet er riktig for bedriften og de ansatte?
 • Hvordan skal vi være organisert, og hvordan påvirker dette arealforbruket?
 • Hvilke miljøkrav skal vi stille til utleier?
 • Hvilke tekniske krav kan leietaker forvente i et tidsmessig bygg mht. blant annet ventilasjon/kjøling, elektro/data, materialvalg, fleksibilitet etc?
 • Hva er riktig leienivå?
 • Hvordan skal en balansert leieavtale fremstå?

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. First Mover Group er leietakerens rådgiver.

Vi sørger for at våre oppdragsgivere får en best mulig leieavtale med hensyn til teknisk leveranse, arealforbruk, kommersielle og juridiske betingelser.

Dette oppnås gjennom en strukturert prosess som bl.a. omfatter:

 • Behovsanalyser
 • Demografisk analyse
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram
 • Kartlegging av alternativer i markedet
 • Sammenstilling av aktuelle alternativer
 • Forhandlingsbistand
 • Teknisk, kommersiell og juridisk kvalitetssikret leieavtale

Våre rådgivere

Våre rådgivere