Utnyttelse av sensorteknologi for å skape gode arbeidsplasser

By
1 Minute Read

Sensorer gir kvantitativ data over tid

Dette er viktige spørsmål som har direkte innvirkning på organisasjonens produktivitet og medarbeidernes tilfredshet. For å kunne ta de riktige avgjørelsene trengs representative og relevante data som beslutningsgrunnlag. Sensorer er en effektiv måte å måle utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsområdene på. Små, trådløse og batteridrevne sensorer strategisk plassert på arbeidsplasser, i møterom og kooperasjonsområder gir korrekte data som er enkle å analysere og som gir representative data da de gjennomfører kontinuerlige istedenfor punktvise målinger. Slik kan det tas høyde for sesongforskjeller. Dette gjør måling med sensorer til en bedre løsning enn f.eks. manuell telling.

Som en av få leverandører i Skandinavia tilbyr vi en «all inclusive» løsning for sensorsmålinger av arbeidsplasser. Ta kontakt for mer informasjon.

Les også om hvorfor innsikt og forståelse av organisasjonen og de ansatte er uvurderlig i tillegg til representative data når arbeidsplassen skal utformes her.

 

Case Study

I sammenheng med et endringsprosjekt har First Mover Group utført en sensoranalyse av et av kontorene til en av verdens største kosmetikkfirmaer. Kontoret på ca. 15.000 kvm, ca. 1000 arbeidsplasser i åpent landskap og en god blanding av fellesområder, møterom og telefonrom ble analysert over 3 måneder ved å plassere ut ca. 1300 sensorer. Målet var å analysere utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsplassene og områdene for å skaffe et korrekt bilde av hvordan kontoret faktisk brukes.

Grunnet dataenes detaljnivå og relevans var det mulig å identifisere konkrete bruksmønster og behov som var direkte utslagsgivende for hvilke endringer som måtte utføres. Det ble identifisert signifikant forskjellige behov mellom ulike team, noe som førte til at ulike deler av bygningen fikk ulikt type arbeidsområder.

Grunnet detaljerte data kunne man utarbeide løsninger som var skreddersydd de ulike teamene og som samtidig inngikk i et helhetlig konsept. Slik ble bærekraftige og funksjonelle områder som ga de ansatte en merverdi utarbeidet. Analysen førte også til en plasseffektivitetsøkning på 10 % uten å skape knapphet av arbeidsplasser.

 

Publisert: 29.01.2021

First Mover Group

Author