Vi hjelper bedrifter med å finne, utforme og flytte til en bedre arbeidsplass.

Hva kan vi hjelpe din bedrift med?

Group-48

Rådgivning

Vi er utelukkende leietakers rådgiver og hjelper din bedrift enten du skal reforhandle eksisterende leiekontrakt eller søke etter nye lokaler.

 • Definere bedriftens fremtidige kontorbehov og etablere en detaljert kravspesifikasjon
 • Identifisere alternative lokaler og forhandle en ny fleksibel leiekontrakt med optimale betingelser
 • Prosjektledelse, mandat, fremdrift, økonomi og kommunikasjon
 • Byggeteknisk oppfølging, interiørrådgivning og anskaffelser

Group-32

Bedriftsflytting

Vi planlegger, koordinerer og gjennomfører den fysiske flyttingen med minimal driftsforstyrrelse og sørger for en god opplevelse for alle ansatte.

 • Detaljplanlegging av flytteprosessen
 • Koordinering av leveranser til nye lokaler
 • Operativ gjennomføring av flytteprosjektet
 • Oppkobling av IT/AV-utstyr
 • Avvikling og tilbakelevering av gamle lokaler
 • Salg / gjenbruk av møbler som ikke flyttes
 • Miljørapport fra oppdraget

rådgivning

Rådgivning for Leietakere

Vi er utelukkende leietakers rådgiver og hjelper din bedrift enten du skal reforhandle eksisterende leiekontrakt eller søke etter nye lokaler.

2K2A4457-3

Flytting for Bedrifter

Vi planlegger, koordinerer og gjennomfører den fysiske flyttingen med minimal driftsforstyrrelse og sørger for en god opplevelse for alle ansatte.

Hvordan opplever kundene oss?

Euro Accident

Hvert år flytter vi ca. 45.000 ansatte til sin nye arbeidsplass.

Kundeundersøkelsen fra 2023 viser at kompetanse, kvalitet og anbefalinger fra andre er avgjørende viktig for våre kunder. 91,3% av respondentene vil anbefale oss videre til andre selskaper som skal flytte.

I videoen kan du høre hvordan Euro Accident opplevde sitt første flytteprosjekt med oss.

Vår Leveranse

Kunden er her 24 måneder før leiekontrakten utløper.

Behovsanalyse og konsept

Analyse av dagens bruk av kontoret for å kartlegge behovet bedriften har til nye lokaler. Byggeteknisk kravspesifikasjon utarbeides til det nye behovet. Rom- og funksjonsplan blir etablert for å optimere og tilpasse bruksmønsteret til ansatte.

Søk / Forhandling

Fullstendig markedskartlegging. Sammenstilling og evaluering. Befaring/presentasjon og utvelgelse. Forhandling av ny eller reforhandling av eksisterende leieavtale.

Prosjektledelse

Målsetninger, fremdriftsplan og oppfølging. Budsjett og økonomi. Risikostyring og beslutningsstøtte. Miljø- og bærekrafts rådgivning. Flyttestrategi.

Byggteknisk

Oppfølging av beslutningsplan for leietaker. Avvikshåndtering/endringer og fremleggelse av alternative løsninger. Befaringer, byggemøter og særmøter på vegne av kunden. FDV dokumentasjon.

Prosjektstøtte

Målsetninger, fremdriftsplan og oppfølging av prosjekt.
Budsjett og økonomi for flytteprosessen.
Risikostyring og beslutningsstøtte.
Miljø- og bærekraftsrådgivning.
Strategi for flytteprosjektet.

Prosjektrådgivning

Analyse og arbeidsplasskonsept utformes.
Interiør og arealdisponering. Anskaffelsesprosesser for møbler, inventar og AV/IT. Etablering av drifts- og FM avtaler. Flytteplanlegging, leveransekoordinering og informasjon.

Flyttegjennomføring

Prosjektledelse. Møbelregistrering/kartlegging ift. ombruk/oppgradering. Ryddeaksjoner. Operativ leveransekoordinering. Montering av møbler, AV/IT-utstyr og inventar. Operativ gjennomføring av flytteprosjektet.

Tilbakestilling

Avvikling av dagens lokaler inkl. salg / sortering av gjenstående møbler.
Miljørapport for hele flytteprosjektet blir utarbeidet slik at kunden får full oversikt over sitt fotavtrykk. Tilbakelevering av lokaler ihht. leiekontrakt, inkl. forhandlinger.

Kunden har flyttet inn i nytt kontor og tilbakelevert gamle lokaler.

For oss er miljø og bærekraft en selvfølge!

Referansekunder

Astrup-Fearnley-Oslo-DEG8

FMG took the stress out of moving

Andreas Irgens and the rest of the team at First Mover Group were instrumental in making our office relocation process a success from start to finish. First Mover Group took the stress out of moving and secured a safe, efficient, reliable, and timely relocation for our 250 professionals, enabling our firm to stay 100% focused on business with no downtime in the moving process.

John Olav Harr

General Manager, Astrup Fearnley Holding AS

Thommesen-Oslo-Vika

For Advokatfirmaet Thommesen var FMG et naturlig førstevalg

FMG har vært en solid sparringspartner for oss i forbindelse med flytting til nye lokaler høsten 2021. Gjennom hele prosjektet – fra planleggingen av byggeprosjektet, gjennom byggefasen og til selve innflyttingen – har vi fått profesjonell veiledning fra dedikerte medarbeidere. Vi opplevde at våre interesser hadde høyeste prioritet og kan anbefale FMG på det sterkeste! 

Sverre Tyrhaug

Managing Partner, Advokatfirmaet Thommessen

ABG-Sundal-Collier-Oslo-Vika

FMG gav trygghet gjennom hele prosessen, fra planlegging til flytt

Vi var svært fornøyde med jobben dere gjorde for oss og synes vi samarbeidet veldig bra. Det var en trygghet å ha dere med helt fra planleggingsfasen, og gjennom hele prosessen. Hadde god kommunikasjon hele veien, tydelig ledelse og problemløsning. Ikke minst positive og hyggelige mennesker.

Rakel Thjømøe Ektvedt

Head of Administration, ABG Sundal Collier

UDI-Oslo-Valle

FMG var en viktig bidragsyter til en smidig prosess

UDI flyttet fra flere lokasjoner i Oslo sentrum til ett nytt bygg på Helsfyr, og vi benyttet FMG både til prosjektrådgivning, byggrådgivning, leveransekoordinering, flytting og avvikling. Det var en glede å samarbeide med FMG – de er profesjonelle, kunnskapsrike og serviceinnstilte. Jeg vil ikke nøle med å anbefale FMG til andre som har behov for tilsvarende tjenester. 

Lars Bendik Johansen

Prosjektleder, UDI

Orkla-Oslo-Skoyen

Orkla valgte en leverandør med kvalitet og kapasitet til å gjennomføre store prosjekter

Da Orkla skulle velge en samarbeidspartner for å flytte 900 medarbeidere inn i nytt hovedkontor fra to lokasjoner over en weekend, ønsket vi noen som var i stand til å levere et så høyt volum med kvalitet og presisjon. Da ble First Mover Group et naturlig valg. 

Haakon Andreassen

SVP Services, Orkla ASA

Elvia-Oslo-Skoyen

En profesjonell samarbeidspartner fra A til Å

Våren 2020 flyttet Elvia AS, Hafslund E-CO AS og E-CO Energi AS 550 medarbeidere til Harbitzalléen 5-7. 
First Mover Group bistod med prosjektledelse, flyttegjennomføring og avvikling. Arbeidet ble utført på en meget profesjonell måte. Vi samarbeidet godt med prosjektlederen og personellet som utførte jobben arbeidet effektivt og nøyaktig med alle deler av flytteprosjektet. First Mover Group svarte absolutt til våre forventninger mtp på både pris og kvalitet. 

Anne Stenseth Spilling

Seniorrådgiver Eiendom, Elvia AS

Signify-Oslo-Karvesvingen

First Mover Group sin metodikk sikret gjennomføring på tid og budsjett, til tross for Covid-19

First Mover Group hadde det totale ansvaret da vi flyttet våren 2020. Dette innbefattet prosjektledelse, fysisk flytting, møbelinnkjøp og sluttkontroller mot utleier. Deres metodikk førte til at hele prosjektet ble utført på tid og budsjett selv under omstendighetene Covid-19 skapte i samme periode. Vi er utrolig fornøyd med deres tjenester og vil anbefale First Mover Group på det sterkeste. 

Tord Christensen

Country Manager, Signify


Vi støtter

Tilbud innen 24 timer!

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 40 49 03 00 eller e-post salg@firstmovergroup.no

Forespørsler sendt Fredag - Søndag blir behandlet Mandag.