Fremtidens arbeidsplasser

Home | Nyheter | Fremtidens arbeidsplasser
First Mover Group | 29.01.2021
Leietakerrådgivning, Prosjektrådgivning, Workplace Startegy

Fremtidens arbeidsplasser

Dersom man ønsker å skape et funksjonelt arbeidsplasskonsept med bærekraftige løsninger som skaper en merverdi for organisasjonen må de ansatte inkluderes i utarbeidelsesprosessen. Data om hvordan arbeidsplassen brukes er viktig for å skaffe seg et overordnet bilde av hvordan organisasjonen jobber og kommuniserer (les mer om hvordan FMG bruker sensorteknologi for å effektivt måle utnyttelsen av en arbeidsplass her), men det er tilbakemeldingene fra medarbeiderne som er avgjørende for å skaffe den nødvendige forståelsen av hvordan arbeidsplassen faktisk brukes.

Kvantitativ datainnhenting:

Gjennom en enkel spørreundersøkelse om den ansattes måte å jobbe på, behov og ønsker får man utarbeidet en kvantitativ analyse av organisasjonen. Denne skaper et godt grunnlag for å kunne velge ut hvilke typer arbeidsformer det bør legges til rette for, hva de ansatte har behov for og hva som er mindre viktig.

Denne formen for datainnhenting bør kombineres med en sensoranalyse og en kvantitativ analyse, da dette er med på å verifisere dataene. Mer enn 60 % deltagelse vil gi signifikante data, men kan ofte være subjektive og preget av en underliggende agenda.

Kvalitativ datainnhenting:

Sensoranalysen og den kvantitative datainnhentingen skaffer prosjektgruppen den nødvendige oversikten over hva som er viktig, men dette må understøttes av kvalitative data som tester de ulike tilbakemeldingene og skaffer mer dyptliggende data om hvordan de ulike punktene faktisk bør omsettes for å skape den forventede verdien.

Her anbefaler vi mindre arbeidsgrupper med ulike type ansatte. Arbeidsgrupper bestående utelukkende av ledere vil sannsynligvis vise et annet bilde enn arbeidsgrupper bestående utelukkende av andre ansatte. Det er viktig å belyse alle sider, og ikke kun belage seg på informasjon fra den ene gruppen.

Fagekspertise:

Det er mange trender og konsepter som nevnes når man diskuterer utarbeidelsen av fremtidens arbeidsplass. Det kan ikke forventes at alle trender fungerer eller passer for alle organisasjoner. Derfor er det viktig å hente inn fagekspertise som basert på resultatene fra analysene nevnt over kan utarbeide gode konsepter og løsninger som både er tilpasset dagens arbeidsmarked, fremtidens krav, samt organisasjonens identitet, kultur og kompetanse.

Ta kontakt dersom din organisasjon trenger å utarbeide nye løsninger for deres arbeidsplass, våre erfarne konsulenter bistår deg.

Kontakt meg angående denne artikkelen

Kontakt meg

Article detail form
*Ved å sende inn dette skjemaet godtar du vår personvernerklæring.