Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større foretak å utføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden for å finne, forhindre og rapportere mulige brudd på arbeidsstandarder som hvitvasking, korrupsjon, likestilling, miljø og menneskerettigheter. Åpenhetsloven skal gjøre det lett å kontrollere et selskaps forhold til bærekraft, og et av kravene som stilles er at alle kan kreve innsyn i selskapets rutiner for dette og hvilke krav selskapet stiller til sine leverandører.

First Mover Groups aktsomhetsvurdering beskriver resultat av risikovurdering i egen virksomhet og leverandørkjede, arbeidet som gjøres og resultatene av utførte kartlegginger. Aktsomhetsvurdering og bærekraftsrapport er tilgjengelig for nedlasting her:

Aktsomhetsvurdering FMG 2023

First Mover Group Annual Report 2021 UN Global Compact