Miljø og Bærekraft

First Mover Group (FMG) har en egen satsningsgruppe på bærekraft og samfunnsansvar. Prosjektgruppen er ansvarlig for å forankre målsetningene i ledelsen, implementere tiltakene i FMGs drift og sørge for at målene nås på en mest mulig hensiktsmessig måte.
Gruppen består av dedikerte medlemmer som skal jobbe aktivt for å redusere både vårt eget og kunders miljøavtrykk.
Tjenester | Miljø og Bærekraft

FMGreen - Strategi og tilnærming

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav for å imøtekomme den stadig voksende klimakrisen, noe som krever at konsernet setter seg ambisiøse mål.

Bærekraft og samfunnsansvar er en sentral del av First Mover Groups virksomhet og bedriften arbeider kontinuerlig med å implementere bærekraft og samfunnsansvar i sin virksomhet, både internt og eksternt.

FMG ønsker å redusere eget fotavtrykk og via egen virksomhet påvirke og bidra til at kunder og samarbeidspartnere øker bevisstheten på bærekraft og samfunnsansvar.

Hvert år flytter FMG titusener av arbeidsplasser. Det setter oss i en unik posisjon i Norden til å påvirke bedrifter til å donere, selge og gjenbruke kontormøbler.

Vi anskaffer kun fossilfrie biler!

Fra og med 2024 vil First Mover Group kun anskaffe fossilfrie biler - elektriske og biodrivstoff.

Som markedsleder i vår bransje har vi et ansvar for å lede utviklingen og skape innovasjon. Vi har allerede faset ut flere biler

30

Gjennom Jentefondet til Plan Norge sikrer FMG skolegang for 30 jenter som lever i fattigdom.

Miljøsertifisering

First Mover Group ønsker å være en fremtidsrettet bedrift. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ta miljø og samfunnsansvar ved å være ISO-sertifisert og medlem i UN Global Compact.
Medlemskapet i UN Global Compact gir FMG gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål.

I tillegg støtter vi Trefadder sitt arbeid med å plante og bevare norsk skog som binder CO2 fra atmosfæren og bidrar til å bremse klimaendringene.

Hvorfor velge ISO-sertifisert bedrift?
Hva er UN Global Compact?
Hva er Trefadder?

576.8

kvadratmeter norsk skog har vi plantet i samarbeid med Trefadder på vegne av våre kunder.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi har satt oss noen ambisiøse mål for å bidra, og har valgt å fokusere på 4 av FNs bærekraftsmål:

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Egne ansatte gjennom hele tidslinjen sørger for at vi på tvers av organisasjonen har kompetanse om både fag og merkevare, samtidig som det gir ansatte en trygg, anstendig og forutsigbar jobb. Sosial bærekraft er også noe vi opplever at våre kunder setter enormt stor pris på.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Alle våre anskaffelser skal være blant de mest bærekraftige alternativene, enten vi skal kjøpe flytteesker eller anskaffe kontormøbler på vegne av kunden. Profileringsartikler internt anskaffes etter samme retningslinjer.

13: Stoppe klimaendringene.
Vi dokumenterer både vårt eget og kundens fotavtrykk i løpet av flytteprosjektet, samt gir mulighet for å kompensere det utslippet som vi ikke klarer å unngå. I tillegg er vi ISO-sertifisert på miljøledelse, medlem av UN Global Compact og støtter Trefadder med å plante norsk skog.

17: Samarbeid for å nå målene.

Sammen med kundene våre planlegger og utfører vi bærekraftige løsninger innen kontor, anskaffelser, produksjon og transport. Vi må være sammen om et felles mål, ha de samme ambisjonene og gjøre faktiske tiltak som hjelper både i øyeblikket og i fremtiden.

10 tips til en mer bærekraftig flytteprosess!

First Mover Group flytter over 45.0000 arbeidsplasser årlig, og har utarbeidet 10 konkrete tips til hvordan man kan gjennomføre en bærekraftig flytteprosess.

Spørsmål om Miljø og Bærekraft?

kristian-haughom2-1
Markedsansvarlig
Kristian Haughom
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no
Carlos
Senior prosjektleder/
Fagansvarlig - bærekraft i prosjekter
Carlos Sjøblom Tavares
+47 907 12 276
carlos.tavares@firstmovergroup.no