Tjenester | Miljø og Bærekraft
Tjenester | Miljø og Bærekraft

Miljø og Bærekraft

First Mover Group (FMG) har en egen satsningsgruppe på bærekraft og samfunnsansvar. Prosjektgruppen er ansvarlig for å forankre målsetningene i ledelsen, implementere tiltakene i FMGs drift og sørge for at målene nås på en mest mulig hensiktsmessig måte. Gruppen består av dedikerte medlemmer som skal jobbe aktivt for å redusere både vårt eget og kunders miljøavtrykk.

Strategi og tilnærming

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav for å imøtekomme den stadig voksende klimakrisen, noe som krever at konsernet setter seg ambisiøse mål.

Bærekraft og samfunnsansvar er en sentral del av First Mover Groups virksomhet og bedriften arbeider kontinuerlig med å implementere bærekraft og samfunnsansvar i sin virksomhet, både internt og eksternt.

FMG ønsker å redusere eget fotavtrykk og via egen virksomhet påvirke og bidra til at kunder og samarbeidspartnere øker bevisstheten på bærekraft og samfunnsansvar.

Hvert år flytter FMG titusener av arbeidsplasser. Det setter oss i en unik posisjon i Norden til å påvirke bedrifter til å donere, selge og gjenbruke kontormøbler.

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav for å imøtekomme den stadig voksende klimakrisen, noe som krever at konsernet setter seg ambisiøse mål.

Bærekraft og samfunnsansvar er en sentral del av First Mover Groups virksomhet og bedriften arbeider kontinuerlig med å implementere bærekraft og samfunnsansvar i sin virksomhet, både internt og eksternt.

FMG ønsker å redusere eget fotavtrykk og via egen virksomhet påvirke og bidra til at kunder og samarbeidspartnere øker bevisstheten på bærekraft og samfunnsansvar.

Hvert år flytter FMG titusener av arbeidsplasser. Det setter oss i en unik posisjon i Norden til å påvirke bedrifter til å donere, selge og gjenbruke kontormøbler.

Miljøsertifisering

First Mover Group ønsker å være en fremtidsrettet bedrift. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ta miljø og samfunnsansvar ved å være ISO-sertifisert og medlem i UN Global Compact.

Medlemskapet i UN Global Compact gir FMG gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål.

 

Hvorfor velge ISO-sertifisert bedrift?

Hva er UN Global Compact?

First Mover Group ønsker å være en fremtidsrettet bedrift. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ta miljø og samfunnsansvar ved å være ISO-sertifisert og medlem i UN Global Compact.

Medlemskapet i UN Global Compact gir FMG gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål.

 

Hvorfor velge ISO-sertifisert bedrift?

Hva er UN Global Compact?

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

First Mover Group er stolte over å ta del i arbeidet og være en del av en global organisasjon som setter fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vi har satt oss noen ambisiøse mål for å bidra, og har valgt å fokusere på 4 av FNs bærekraftsmål:

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

13: Stoppe klimaendringene.

17: Samarbeid for å nå målene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

First Mover Group er stolte over å ta del i arbeidet og være en del av en global organisasjon som setter fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vi har satt oss noen ambisiøse mål for å bidra, og har valgt å fokusere på 4 av FNs bærekraftsmål:

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

13: Stoppe klimaendringene.

17: Samarbeid for å nå målene.

10 tips til en mer bærekraftig flytteprosess!

First Mover Group flytter over 45.0000 arbeidsplasser årlig, og har utarbeidet 10 konkrete tips til hvordan man kan gjennomføre en bærekraftig flytteprosess.

 

Les våre tips her!

First Mover Group flytter over 45.0000 arbeidsplasser årlig, og har utarbeidet 10 konkrete tips til hvordan man kan gjennomføre en bærekraftig flytteprosess.

 

Les våre tips her!