Investor
Investor

Investor

Velkommen til First Mover Group sin investorseksjon. Her finner du relevant og oppdatert økonomisk informasjon om selskapet.

First Mover Group tilstreber å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og vårt mål er å sikre at alle aksjonærer og andre aktører på finansmarkedet blir behandlet likt.

Øystein Leivestad

Group CEO / CFO

+47 938 82 303

oystein.leivestad@firstmovergroup.no

Våre rapporter

2019