Tjenester

First Mover Group er spesialistene som hjelper bedrifter med å finne,
utforme og flytte til en bedre arbeidsplass, med minimalt fotavtrykk for miljøet.

Leietakerrådgivning

Vi er utelukkende leietakers rådgiver og hjelper din bedrift enten du skal reforhandle eksisterende leiekontrakt eller søke etter nye lokaler og med hele prosessen frem til innflytting.

  • Definere bedriftens fremtidige kontorbehov og etablere en detaljert kravspesifikasjon
  • Identifisere alternative lokaler og forhandle en ny fleksibel leiekontrakt med optimale betingelser
  • Prosjektledelse, mandat, fremdrift, økonomi og kommunikasjon
  • Byggeteknisk oppfølging, interiørrådgivning og anskaffelser
  • Informasjon og involvering av ansatte
Les mer

Bedriftsflytting

Vi planlegger, koordinerer og gjennomfører den fysiske flyttingen med minimal driftsforstyrrelse og sørger for en god opplevelse for alle ansatte.

  • Detaljplanlegging av flytteprosessen
  • Koordinering av leveranser til nytt lokale
  • Operativ gjennomføring
  • Avvikling og tilbakelevering av gamle lokaler
  • Miljørapport
Les mer