Tjenester | Bedriftsflytting
Tjenester | Bedriftsflytting

Bedriftsflytting

Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker å flytte. Noen ganger handler det om vekst og at man trenger større kontorlokaler eller et nytt lager, andre ganger ønsker man å posisjonere seg i et nytt område for å tiltrekke seg flere ressurser, ny kompetanse eller søker en lavere husleie, eller at man rett og slett ønsker forandring. Målsettingen er uansett å gjennomføre på en kostnadseffektiv måte og sørge for minimale driftsforstyrrelser samtidig som man gir de ansatte en positiv opplevelse!

Vi i First Mover Group håndterer hele prosessen for deg!

Bedriftsflytting er ikke komplisert, men det er en kompleks operasjon med mange beslutninger som må tas, aktiviteter som må planlegges og aktører som må koordineres for å sikre en vellykket gjennomføring. Å flytte en bedrift er noen man ikke gjør så mange ganger i løpet av arbeidslivet og da kan man lett glemme små og store detaljer som fort kan bli kostbart – enten i form av uventede merkostnader eller i uønsket nedetid for bedriften.

First Mover Group er spesialister på bedriftsflytting og gjennomfører alle typer flytteprosjekter – alt fra kontor- og logistikkbygg til offentlige institusjoner, skoler og helseforetak.

Bedriftsflytting er ikke komplisert, men det er en kompleks operasjon med mange beslutninger som må tas, aktiviteter som må planlegges og aktører som må koordineres for å sikre en vellykket gjennomføring. Å flytte en bedrift er noen man ikke gjør så mange ganger i løpet av arbeidslivet og da kan man lett glemme små og store detaljer som fort kan bli kostbart – enten i form av uventede merkostnader eller i uønsket nedetid for bedriften.

First Mover Group er spesialister på bedriftsflytting og gjennomfører alle typer flytteprosjekter – alt fra kontor- og logistikkbygg til offentlige institusjoner, skoler og helseforetak.

Flytteprosjektledelse

Det er viktig med en god plan for selve flytteprosjektet. En hensiktsmessig kjøreplan, riktige transportmidler, fornuftig bemanning, gode arbeidsledere og flinke montører er avgjørende for en vellykket flyttegjennomføring.

Våre erfarne prosjektledere guider deg trygt gjennom hele prosessen og sørger en effektiv gjennomføring slik at den daglige driften påvirkes minimalt og at de ansatte kan glede seg til å komme til en ny arbeidsplass. Vi kaller det «Better Beginnings».

Det er viktig med en god plan for selve flytteprosjektet. En hensiktsmessig kjøreplan, riktige transportmidler, fornuftig bemanning, gode arbeidsledere og flinke montører er avgjørende for en vellykket flyttegjennomføring.

Våre erfarne prosjektledere guider deg trygt gjennom hele prosessen og sørger en effektiv gjennomføring slik at den daglige driften påvirkes minimalt og at de ansatte kan glede seg til å komme til en ny arbeidsplass. Vi kaller det «Better Beginnings».

FMG Reuse - salg av møbler

De fleste av våre kunder er opptatt av miljø og bærekraft. Gjenbruk er et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraftsmålene. Det kastes vært år ca. 140.000 tonn kontormøbler!

Vi har et eget konsept for å ivareta gjenbruk av kontormøbler. I korthet går dette ut på, ved hjelp av digitale hjelpemidler, å registrere dine møbler i en database med bilde og hensiktsmessige opplysninger om produktet. For deretter å bestemme hva som skal skje med møblene – gjenbruk i nye lokaler, til salgs og kastes. Møbler til salgs legges ut på en nettportal. Avslutningsvis etableres en miljørapport.

De fleste av våre kunder er opptatt av miljø og bærekraft. Gjenbruk er et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraftsmålene. Det kastes vært år ca. 140.000 tonn kontormøbler!

Vi har et eget konsept for å ivareta gjenbruk av kontormøbler. I korthet går dette ut på, ved hjelp av digitale hjelpemidler, å registrere dine møbler i en database med bilde og hensiktsmessige opplysninger om produktet. For deretter å bestemme hva som skal skje med møblene – gjenbruk i nye lokaler, til salgs og kastes. Møbler til salgs legges ut på en nettportal. Avslutningsvis etableres en miljørapport.

Dokumentering av tilstand ved overtakelse av nye lokaler

I forbindelse med overtakelse av nye lokaler er det viktig å kvalitetssikre utførelsen av de bygningsmessige arbeidene samt å dokumentere tilstanden med foto/video og en skriftlig overtakelsesrapport med en plantegning slik at det ikke er tvil om lokalenes beskaffenhet ved overtakelse. Dette kan komme godt med ved fraflytting.

Det er viktig at alle eventuelle endringer i lokalene aksepteres av utleier uten tilbakeføring under leieforholdet.

I forbindelse med overtakelse av nye lokaler er det viktig å kvalitetssikre utførelsen av de bygningsmessige arbeidene samt å dokumentere tilstanden med foto/video og en skriftlig overtakelsesrapport med en plantegning slik at det ikke er tvil om lokalenes beskaffenhet ved overtakelse. Dette kan komme godt med ved fraflytting.

Det er viktig at alle eventuelle endringer i lokalene aksepteres av utleier uten tilbakeføring under leieforholdet.

God informasjon på rett tid til de ansatte gir grunnlag for positive opplevelser

God informasjon til ansatte i planleggingsperioden og før selve flyttingen er viktig for en positiv opplevelse av flytteprosjektet og den nye hverdagen. Basert på mange års erfaring, har vi utviklet en skreddersydd informasjonsplattform for ansatte – Virtual FMG:

 • Informasjonssider med relevante temaer
 • Pakkeinstruks
 • Plantegninger med plassering av ansatte
 • Kontaktinformasjon
 • Frequently Asked Questions (FAQs)
 • Tilbakemeldingsskjemaer
 • Tidslinje

God informasjon til ansatte i planleggingsperioden og før selve flyttingen er viktig for en positiv opplevelse av flytteprosjektet og den nye hverdagen. Basert på mange års erfaring, har vi utviklet en skreddersydd informasjonsplattform for ansatte – Virtual FMG:

 • Informasjonssider med relevante temaer
 • Pakkeinstruks
 • Plantegninger med plassering av ansatte
 • Kontaktinformasjon
 • Frequently Asked Questions (FAQs)
 • Tilbakemeldingsskjemaer
 • Tidslinje

Pakkemateriell som sikrer forsvarlig flytting og transport

I forbindelse med en bedriftsflytting er det viktig med riktig pakkemateriell. First Mover Group leverer alt det som er nødvendig til flytteprosjektet. Pappesker, emballasje, merkesystem med ferdig trykkede merkelapper til hver medarbeider og fellesareal.

I tillegg leverer vi pakkemateriell til kunst og AV-/IT-utstyr som krever særskilt behandling for å unngå skader.

I forbindelse med en bedriftsflytting er det viktig med riktig pakkemateriell. First Mover Group leverer alt det som er nødvendig til flytteprosjektet. Pappesker, emballasje, merkesystem med ferdig trykkede merkelapper til hver medarbeider og fellesareal.

I tillegg leverer vi pakkemateriell til kunst og AV-/IT-utstyr som krever særskilt behandling for å unngå skader.

Planlegging og koordinering av alle leveranser til nye lokaler

Vi ivaretar sikkerheten og sørger for en effektiv leveranse til de nye lokalene uten at gods eller bygg påføres skade. Det er ofte flere 10-talls leverandører som skal levere produkter og tjenester til de nye lokalene mellom overtakelse og innflytting. Da er det viktig med en god tidsplan slik at det ikke blir problemer når så mange skal levere på kort tid. Det er viktig at man beskytter bygget mot slitasje og at sikkerheten er ivaretatt når så mange ferdes i bygget parallelt:

 • Utarbeide detaljert leveranseplan og sørge for god kommunikasjon med alle leverandører
 • Sørge for tilstrekkelig polstring slik at skader unngås
 • Oppfølging av sikkerhet og adgangskontroll
 • Følge opp renhold
 • Avstemme leveranseplan og følge opp leveranser på stedet
 • Status fremdrift og aktivitetsrapport daglig
 • HMS

Vi ivaretar sikkerheten og sørger for en effektiv leveranse til de nye lokalene uten at gods eller bygg påføres skade. Det er ofte flere 10-talls leverandører som skal levere produkter og tjenester til de nye lokalene mellom overtakelse og innflytting. Da er det viktig med en god tidsplan slik at det ikke blir problemer når så mange skal levere på kort tid. Det er viktig at man beskytter bygget mot slitasje og at sikkerheten er ivaretatt når så mange ferdes i bygget parallelt:

 • Utarbeide detaljert leveranseplan og sørge for god kommunikasjon med alle leverandører
 • Sørge for tilstrekkelig polstring slik at skader unngås
 • Oppfølging av sikkerhet og adgangskontroll
 • Følge opp renhold
 • Avstemme leveranseplan og følge opp leveranser på stedet
 • Status fremdrift og aktivitetsrapport daglig
 • HMS

Ivaretatt sikkerhet i hele flytteprosessen

Det er viktig å ha fokus på sikkerhet i forbindelse med bedriftsflyttingen. Ofte pågår det reklamasjonsarbeid rett før flyttingen samtidig som det monteres kostbare møbler og AV-/IT-utstyr. Adgangskontrollen er kanskje heller ikke operativ, og dører blir satt åpne for effektiv transport i bygget. Da er det viktig med en plan for sikkerheten. Det kan dreie seg om manuell adgangskontroll, vektere eller sikkerhetsklarering av personell og taushetserklæringer.

 

Det er viktig å ha fokus på sikkerhet i forbindelse med bedriftsflyttingen. Ofte pågår det reklamasjonsarbeid rett før flyttingen samtidig som det monteres kostbare møbler og AV-/IT-utstyr. Adgangskontrollen er kanskje heller ikke operativ, og dører blir satt åpne for effektiv transport i bygget. Da er det viktig med en plan for sikkerheten. Det kan dreie seg om manuell adgangskontroll, vektere eller sikkerhetsklarering av personell og taushetserklæringer.

 

Unngå økonomiske overraskelser ved tilbakelevering av eksisterende lokaler

Leieavtalen – kontrakten beskriver leietakers vedlikeholdsforpliktelser. Vi sørger for optimaliserte kostnader i forbindelse med fraflytting og tar ansvaret for overlevering til gårdeier. Vi kan dokumentere store besparelser!

​Inventar – vi sørger for hensiktsmessig avvikling av møbleringssituasjonen gjennom salg og miljøfokusert avvikling.

​Renhold – normalt er frikjøp av renholdsforpliktelsene i leiekontrakten foretrukket løsning, alternativt utfører vi renholdet i forbindelse med tilbakelevering.

Leieavtalen – kontrakten beskriver leietakers vedlikeholdsforpliktelser. Vi sørger for optimaliserte kostnader i forbindelse med fraflytting og tar ansvaret for overlevering til gårdeier. Vi kan dokumentere store besparelser!

​Inventar – vi sørger for hensiktsmessig avvikling av møbleringssituasjonen gjennom salg og miljøfokusert avvikling.

​Renhold – normalt er frikjøp av renholdsforpliktelsene i leiekontrakten foretrukket løsning, alternativt utfører vi renholdet i forbindelse med tilbakelevering.

Bedriftsflytting fra A til Å

En godt planlagt kontorflytting utføres effektivt med alle innsatsfaktorer under kontroll. Vi utfører flyttingen når det er mest hensiktsmessig for deg; på dagtid, kveldstid eller i helgen.

Du kan være trygg på at flyttingen gjennomføres etter planen, til avtalt tid, og uten unødvendige driftsforstyrrelser​. Vi koordinerer alle aktiviteter i forkant, er tilstede og tar ansvaret for alle aktiviteter i forbindelse med flyttegjennomføringen. Vi tar ansvaret for alle behov som informasjon til ansatte, sikkerhet, merkesystem, pakkemateriell, montasje av møbler og AV-utstyr, transport, ned- og oppkobling av IT-utstyr og kabelopprydding i nye lokaler​.

Flinke flyttefolk som skaper en positiv opplevelse for dine ansatte – We create better beginnings!

En godt planlagt kontorflytting utføres effektivt med alle innsatsfaktorer under kontroll. Vi utfører flyttingen når det er mest hensiktsmessig for deg; på dagtid, kveldstid eller i helgen.

Du kan være trygg på at flyttingen gjennomføres etter planen, til avtalt tid, og uten unødvendige driftsforstyrrelser​. Vi koordinerer alle aktiviteter i forkant, er tilstede og tar ansvaret for alle aktiviteter i forbindelse med flyttegjennomføringen. Vi tar ansvaret for alle behov som informasjon til ansatte, sikkerhet, merkesystem, pakkemateriell, montasje av møbler og AV-utstyr, transport, ned- og oppkobling av IT-utstyr og kabelopprydding i nye lokaler​.

Flinke flyttefolk som skaper en positiv opplevelse for dine ansatte – We create better beginnings!

Miljørapport

First Mover Group har et eget Miljøprosjekt – FMGreen. Vi har egen intern bærekraftsansvarlig, egne definerte miljømål og en plan for hvordan vi skal nå disse. Et flytteprosjekt har et relativt stort miljøfotavtrykk. Vi arbeider målrettet for å redusere vårt eget og våre kunders miljøfotavtrykk.

Vi utarbeider ofte miljørapporter ifbm flytteprosjektet. Der rapporteres og dokumenteres en rekke forhold innen miljø og bærekraft. Alt fra miljøsertifisering av bygg, gjenbruk av møbler, salg av møbler, donasjon, avvikling av inventar sortert på fraksjoner og sosialt entreprenørskap – spør oss om råd!

Kontakt vårt bærekraftsmiljø
Kontakt oss

First Mover Group har et eget Miljøprosjekt – FMGreen. Vi har egen intern bærekraftsansvarlig, egne definerte miljømål og en plan for hvordan vi skal nå disse. Et flytteprosjekt har et relativt stort miljøfotavtrykk. Vi arbeider målrettet for å redusere vårt eget og våre kunders miljøfotavtrykk.

Vi utarbeider ofte miljørapporter ifbm flytteprosjektet. Der rapporteres og dokumenteres en rekke forhold innen miljø og bærekraft. Alt fra miljøsertifisering av bygg, gjenbruk av møbler, salg av møbler, donasjon, avvikling av inventar sortert på fraksjoner og sosialt entreprenørskap – spør oss om råd!

Kontakt vårt bærekraftsmiljø
Kontakt oss
Kontakt oss i dag

Bastian Aaberg

Salgssjef Oslo

+47 932 02 568 E-post

Kristian Haughom

Markedsansvarlig

+47 993 19 785 E-post
Tips og råd til bedrifter som skal flytte
 • Start prosjektet tidlig – da er man i forkant og kan ta gode beslutninger som sikrer forutsigbarhet
 • Etabler en tydelig prosjektorganisasjon, mandat og tidsplan – dette sikrer struktur i prosessen
 • Informer de ansatte underveis – involvering skaper trygghet rundt endringsprosessen
 • Lag en inventarliste slik at du får oversikt over hva du kan gjenbruke, hva du trenger nytt og hva du kan selge eller donere til andre – smart for deg og bærekraftig for miljøet
 • Et godt planlagt prosjekt med et tydelig pakke- og merkesystem sikrer en effektiv gjennomføring med minimal nedetid og fornøyde ansatte som kan starte arbeidsdagen i nye lokaler
 • Sørg for koordinering av leverandører av nye møbler, utstyr og inventar på ny adresse – mange skal inn i bygget på kort tid og du kan bli ansvarlig for eventuelle kostnader ved forsinkelser
 • Gjennomfør en befaring med gårdeier i god tid og dokumenter hva som skal gjøres for å tilfredsstille tilbakeleveringskrav i de gamle lokalene – dette kan spare deg for mye penger