Trefadder

Vi ønsker å redusere utslippet vårt og velge mer miljøvennlig. I tillegg ønsker vi å bidra med klimakompenserende tiltak ved skogplanting gjennom Trefadder. Vårt bidrag gjør at vår virksomhet klimakompenseres! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden.
Tjenester | Miljø og Bærekraft

Hvorfor skal man plante trær i norsk skog?

Trær er naturens metode for å fange CO2. Trefadder planter riktige trær på riktige steder og utvikler Norges første kommersielle klimaskoger. Så langt er mer enn 100.000 trær plantet, som over tid vil binde tusenvis av tonn CO2.

Klimakompensering gjennom planting av norsk skog er en viktig strategi for å bremse effekten av klimaendringer og opprettholde et bærekraftig miljø. Norge, med sin vakre og varierte natur, har en unik mulighet til å spille en betydelig rolle i dette arbeidet.

Trefadder

Planting av norsk skog bidrar til å bevare biologisk mangfold, forbedrer vannkvaliteten og gir rekreasjonsmuligheter. Skogene skaper også arbeidsplasser og støtter lokaløkonomier, noe som gjør skogbruk til en vinn-vinn-løsning for miljøet og samfunnet.

Vår klimaskog

Som kunde av First Mover Group, vil dere få mulighet til å bidra med plantingen av norsk skog gjennom Trefadder. Vårt mål er å plante ett tre for hver ansatt vi flytter i løpet av et år.

Det blir 45.000 nye trær - hvert år!

10 tips til en mer bærekraftig flytteprosess!

First Mover Group flytter over 45.0000 arbeidsplasser årlig, og har utarbeidet 10 konkrete tips til hvordan man kan gjennomføre en bærekraftig flytteprosess.

Spørsmål om Trefadder?

Kristian Haughom

Markedsansvarlig
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no