FMG Norge vant 8 nye anbudskontrakter i Q1 2024

By
2 Minutes Read

Vi har sikret oss åtte store kontrakter i løpet av første kvartal 2024.

FMG har sikret flere offentlige anbudskontrakter i løpet av første kvartal 2024, med en samlet verdi på opptil 60 millioner kroner for inneværende år. Disse avtalene spenner over lokale kontrakter på Østlandet, Vestlandet og i Rogaland, samt landsdekkende avtaler med betydelige statlige aktører.

Blant de fremtredende institusjonene FMG har inngått avtaler med, inkluderer Norges Bank, Norsk Folkemuseum, Rogaland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Statens Vegvesen. For FMG utgjør slike avtaler en viktig grunnmur for selskapets utvikling, både når det gjelder kompetanse og kapasitet.

 


Foto Esten Borgos

Norges-Bank-2016_day

Norges Bank

Se anbud 

Norges Bank ønsker å inngå rammeavtale med en leverandør for interne flytte- og riggetjenester.

Tjenesten innebærer flytting av arbeidsplasser, herunder frakopling av utstyr, flytting og oppmontering av utstyr (og møbler), eventuelt også oppkobling av IT utstyr.

Møblering av lokaler, rigging til arrangement, oversikt over møbler på møbellager, print av flytteetiketter. I tillegg mindre vaktmester/håndverkeroppdrag og enkelte transportoppdrag.


First Mover Group vant rammeavtalen - den ble vektet 70% kvalitet og 30% pris.

 
 
Illustrasjon: Asplan Viak
 

rogaland-fylkeshus-asplan-viak-7Rogaland Fylkeskommune

Se anbud 

I desember 2023 ble det endelige klarsignalet gitt for nytt fylkeshus i Rogaland. Fylkeshuset i Stavanger skal rehabiliteres og det skal settes opp to nybygg på den nåværende eiendommen i Arkitekt Eckhoffsgate 1.

Når det nye fylkeshuset står ferdig i 2025, skal det være kontorplass i bygget til alle som har arbeidssted Stavanger. I dag er fylkets sentraladministrasjon i Stavanger spredt på mange bygg.

First Mover Group vant begge delkontraktene.

 


 

vegvesen-logo-farger-pos-rgb

Statens Vegvesen

Se anbud 

Statens vegvesen er i stadig endring og vil jevnlig ha behov for bistand i forbindelse med flytteoppdrag både internt i bygg, mellom bygg og i forbindelse med avvikling av bygg. Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler om bistand til flyttetjenester, slik at etaten kan håndtere fremtidige flytteprosjekter på en god og kostnadseffektiv måte.

Rammeavtalen er oppdelt i 3 delkontrakter, fordelt etter geografisk område:

• Delkontrakt 1 (Nord) omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

• Delkontrakt 2 (Øst) omfatter Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud og Innlandet.

• Delkontrakt 3 (Sørvest) omfatter Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

First Mover Group ble tildelt alle delkontrakter.
 

 Foto Google Maps

Screenshot 2024-03-22 at 12.02.17Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er, med sine 17.000 studenter fordelt på fem campuser, en av Norges største utdanningsinstitusjoner.

First Mover Group har bistått aktivt i prosjektet og vil fortsette det gode samarbeide også videre i 2024.

 


anders-sirkel

Det økende fokuset på miljø og bærekraft i anbudsprosesser, spesielt i de offentlige, reflekteres i FMGs strategi. Som et selskap som prioriterer miljø og bærekraft, ønsker FMG å bidra til og lede denne utviklingen for bransjen. I tillegg til å gi rådgivning til kunder om bærekraftige løsninger for ombruk og gjenbruk av møbler, intensiverer FMG sin innsats innen fossilfri transport. Vi anskaffer kun fossilfrie transportløsninger.

Anders Bjerke
Chief Executive Officer - FMG Norge


 

I nær fremtid vil First Mover Group ha seks hel-elektriske og fem biogass lastebiler klare for sine kunder. Dette legger grunnlaget for en miljørettet tidslinje av leveranser, både med tanke på offentlige og private kunder. Med disse initiativene fortsetter First Mover Group å være en en tydelig markedsleder innen bærekraftig praksis for sin bransje. Vi håper å påvirke våre samarbeidspartnere og konkurrenter i en positiv retning for miljø og sosial bærekraft, slik at vi sammen kan bidra til en bedre fremtid.

 

Les gjerne våre 10 tips til en mer bærekraftig flytteprosess her.

Picture of Kristian Haughom

Kristian Haughom

Markedsansvarlig / Marketing Manager
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

Author