Kundecase: Advokatfirmaet Selmer

By
2 Minutes Read

Bakgrunn:

I perioden fra august 2022 til august 2023 stod vi sammen med Advokatfirmaet Selmer overfor en omfattende oppgave – å bistå med ombyggingen av en eiendom i samarbeid med Selmer, Storebrand og Rambøll. Dette prosjektet involverte en rekke ulike kompetanseområder, inkludert koordinering med entreprenører, anskaffelser av tjenester som personalrestaurant, renhold, AV-utstyr og planter, samt planlegging og gjennomføring av bedriftsflyttingen til de nye lokalene.

Fasade Selmer kontorbygg

Utfordring:

Ombyggingsprosjektet krevde tett samarbeid med flere parter, fra entreprenører til eiendomseiere og interiørarkitekter. Leveransen måtte utføres i henhold til kontrakten og leveransebeskrivelsen, og samtidig håndtere eventuelle endringsønsker og kostnadsendringer underveis. Prosjektet krevde nøye koordinering og kommunikasjon for å sikre at tidsfrister og budsjett ble overholdt på vegne av kunden.

sosial sone Selmer kontorbygg

Løsning:

Felles engasjement og profesjonell tilnærming til prosjektet spilte en avgjørende rolle i å lykkes med dette komplekse oppdraget. Gjennom faste prosjektmøter med Selmer, tett dialog med gårdeier Storebrand, og ledelsen fra Rambøll som håndterte ombyggingen, sikret vi en jevn og effektiv prosess som sikret kvalitet og forutsigbarhet i alle ledd. Dette tillot også rask respons på eventuelle utfordringer eller endringer som dukket opp, da det meste allerede var godt planlagt og tatt høyde for på forhånd.

Møterom Selmer kontorbygg

Anskaffelsesprosessen var også nøye håndtert. Våre rådgivere har bistått med utarbeidelse av tilbudsforespørsler, evaluering av ulike tilbud og løsninger, forhandlinger og valg av leverandører. Dette bidro til å sikre at de nødvendige tjenestene og utstyret ble anskaffet på en kostnadseffektiv og pålitelig måte – med høyest mulig kvalitet.

Vi har blant annet bidratt i arbeidet med anskaffelser av personalresturant, renhold, AV-utstyr og planter til kontorlandskap, møterom og sosiale soner.

Resultater:

Gjennom god innsats og samarbeid med Selmer, Storebrand og Rambøll, ble ombyggingsprosjektet en suksess. Prosjektet ble levert i tråd med kontrakten og leveransebeskrivelsen, samtidig som eventuelle endringsønsker og kostnadsendringer ble håndtert på en god måte. Effektiv planlegging og gjennomføring av flyttingen til de nye lokalene bidro til minimalt driftsavbrudd for virksomheten og deres ansatte.

Denne kundecasen illustrerer viktigheten av tett samarbeid og effektiv kommunikasjon i komplekse prosjekter. Klare linjer for dialog med ulike interessenter, grundig anskaffelsesprosess og nøye planlegging bidro til å sikre en vellykket gjennomføring. Erfaringen fra dette prosjektet understreker viktigheten av å være proaktiv, fleksibel og strategisk for å overkomme utfordringer som kan oppstå underveis i flytteprosessen.

I samarbeid med vår operativ avdeling har vi planlagt og gjennomført avvikling av gamle kontorlokaler, gjennomført flytting til nye kontorer, samt organisert og gjennomført leveransekoordinering med en rekke leverandører. Vi har gjennomført flere befaringer med byggeteknisk rådgiver, og sikret at prosjektet ble levert på tid og til rett kostnad. Samarbeidet med Selmer og Storebrand har vært meget bra og vi takker for tilliten kunden har vist oss i dette oppdraget

Samarbeidspartnere:

Advokatfirmaet Selmer (kunde)
Storebrand (gårdeier)
Rambøll
Seltor og Aktiv Bygg (entreprenører)

 

Våre Ressurser

Ole Tufte
Senior Rådgiver – FMG
ole.tufte@firstmovergroup.no
+47 988 92 054

 

 

Picture of Kristian Haughom

Kristian Haughom

Markedsansvarlig / Marketing Manager
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

Author