Amedia sitt nye hovedkontor i Oslo

By
2 Minutes Read

Amedia, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, samler en større del av sin virksomhet i Schweigaards gate 15 i Oslo sentrum. I Entra ASA sitt bygg i Tollgaarden får Amedia, sammen med mediehusene Tun Media AS og Nationen, Mediehuset Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. 

 

 

I en tid hvor bærekraft og effektivitet står høyt på agendaen, har prosjektet til Amedia i Tollgaarden vist seg som et lysende eksempel på hvordan man kan kombinere disse prinsippene i praksis. Selve kontorbygget er klassifisert med BREEAM Very Good. Prosjektet, som omfattet etableringen av cirka 400 arbeidsplasser, inkluderte utplassering av arbeidsplasser og dokkingstasjoner, samt sørge for strømtilførsel og kabelsanering til alle arbeidsplassene. I tillegg ble flere studioer, inkludert et podcastrom, opprettet.     

 

2K2A9513.00_00_10_04.Still011

 

Kompleks Leveransekoordinering

En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved prosjektet var den omfattende leveransekoordineringen. Med omtrent 15 leverandører involvert, var det en betydelig utfordring å sikre at alle leveranser kom på plass i løpet av tidsrammen på to uker. Dette krevde nøye planlegging, klare kommunikasjonslinjer og godt samarbeid mellom alle parter.

 

2K2A9513.00_00_02_20.Still002

 

Bærekraftig Gjenbruk

Et sentralt element i prosjektet var gjenbruk av møbler fra tidligere lokaler. Ved å integrere eksisterende møbler i de nye arbeidsplassene, oppnådde vi ikke bare økonomiske besparelser, men også en høy grad av bærekraft. Dette initiativet bidrar til å redusere avfall og fremmer en miljøvennlig tilnærming til kontorflytting og -etablering.

 

2K2A9513.00_00_14_23.Still007

 

Etablering av Møterom og Telefonbokser

Med over 100 møterom som skulle koordineres, var det en betydelig oppgave å sikre at alle rommene ble utstyrt og klare til bruk innen fristen. Montering av telefonbokser var også en del av denne prosessen, og disse tilbyr ansatte private rom for viktige samtaler og øker dermed funksjonaliteten i det nye arbeidsmiljøet. Fordelen med slike telefonbokser er at man unngår unødvendig bruk av møterom eller forstyrrende samtaler i sosiale soner.

 

2K2A9513.00_00_11_05.Still005

 

Den Store Flytteutfordringen

En av de mest krevende aspektene ved prosjektet var flyttingen som skulle gjennomføres i løpet av pinsehelgen. Med hele 80-90 flyttelass som skulle fraktes, var tidspresset enormt. Takket være effektiv planlegging og hardt arbeid fra alle involverte, ble denne utfordringen overvunnet uten betydelige problemer. Denne prestasjonen understreker teamets evne til å håndtere store logistiske operasjoner under stramme tidsfrister.

 

2K2A9513.00_00_08_24.Still004

 

Prosjektet i Tollgaarden er et strålende eksempel på hvordan effektiv koordinering, bærekraftige løsninger og hardt arbeid kan føre til vellykkede resultater, selv under krevende forhold. Ved å kombinere moderne løsninger med resirkulerte materialer, har vi skapt et funksjonelt og miljøvennlig arbeidsmiljø som tilfredsstiller flere viktige aspekter ved en moderne arbeidsplass. Dette prosjektet setter en høy standard for fremtidige kontorflyttinger og etableringer, og viser at med riktig tilnærming kan man oppnå svært gode resultater.

 

2K2A9513.00_00_17_09.Still009

 

Fakta om Amedias flytting 

  • Sammen med konsernet flytter mediehusene Nettavisen, Avisa Oslo og Tun Media med Nationen, som alle eies av Amedia
  • Til sammen har Amedia og mediehusene som flytter inn cirka 450 medarbeidere
  • Tidspunktet for innflytting - første halvår 2024

Les mer om Amedia sitt nye kontor.

 

Fakta Tollgaarden

  • Adresse: Schweigaards gate 15, Oslo
  • Areal: 22.800 kvadratmeter
  • Eier: Entra ASA
  • Miljøprofil: Blir sertifisert med BREEAM Very Good, som betyr at rehabiliteringsarbeidet skjer i henhold til strenge miljø- og bærekraftsprinsipper og et sterkt fokus på bevaring og gjenbruk, noe som også bidrar til at man tar vare på byggets historie
  • Beliggenhet: Eiendommen ligger tett på både Barcode og landets største trafikale knutepunkt, Oslo


Prosjektleder: Terje Aas / Markus Holt Havardsgard
Foto / Video: Kristian Haughom

Picture of Kristian Haughom

Kristian Haughom

Markedsansvarlig / Marketing Manager
+47 993 19 785
kristian.haughom@firstmovergroup.no

Author