Arbeidsplass- og behovskartlegging

By
1 Minute Read

Behovskartlegging

For å lykkes med en slik tilpasning har vi knyttet til oss markedets mest effektive og treffsikre verktøy for behovskartlegging i arbeidsplassmiljøer. Denne interaktive plattformen vil kartlegge, analysere og hjelpe med å forstå en organisasjons arbeidsprosesser og verdier. Videre får man innsikt og kunnskap rundt atferd, arbeidsmiljø og samspillet mellom funksjoner og prosesser. Resultatet vil peke på organisatoriske behov og hva som bør vektlegges rundt søk av nye lokaler eller det å tilpasse eksisterende.

Sensorer gir innsikt i faktisk tilstedeværelse

Vår erfaring viser at ved inkludering av sensorikk, vil man kunne måle utnyttelsesgraden og få innsikt i faktisk tilstedeværelse. Dette gir mulighet for å se bruksmønstre fra arbeidsplasser til møterom og fellesarealer. Sensorene fanger opp bevegelse via infrarød teknologi og er i tråd med gjeldene GDPR. Dataen kan hentes ut live eller presenteres i standard formater (csv, xls) eller implementeres direkte inn et tredjeparts’ system. Samtlige data lagres i Amazon Web Service sky i Frankfurt og forlater aldri EU.

Les også om hvorfor innsikt og forståelse av organisasjonen og de ansatte er uvurderlig i tillegg til representative data når arbeidsplassen skal utformes her.

Case Study

I sammenheng med et endringsprosjekt har First Mover Group utført en sensoranalyse av et av kontorene til en av verdens største kosmetikkfirmaer. Kontoret på ca. 15.000 kvm, ca. 1000 arbeidsplasser i åpent landskap og en god blanding av fellesområder, møterom og telefonrom ble analysert over 3 måneder ved å plassere ut ca. 1300 sensorer. Målet var å analysere utnyttelsesgraden av de ulike arbeidsplassene og områdene for å skaffe et korrekt bilde av hvordan kontoret faktisk brukes.

Grunnet dataenes detaljnivå og relevans var det mulig å identifisere konkrete bruksmønster og behov som var direkte utslagsgivende for hvilke endringer som måtte utføres. Det ble identifisert signifikant forskjellige behov mellom ulike team, noe som førte til at ulike deler av bygningen fikk ulikt type arbeidsområder.

Grunnet detaljerte data kunne man utarbeide løsninger som var skreddersydd de ulike teamene og som samtidig inngikk i et helhetlig konsept. Slik ble bærekraftige og funksjonelle områder som ga de ansatte en merverdi utarbeidet. Analysen førte også til en plasseffektivitetsøkning på 10 % uten å skape knapphet av arbeidsplasser.

 

First Mover Group

Author